การเคลื่อนที่แนวตรง

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 4. Term 1 
M. 4 Term 2 

 

 

 สูตร    การหาความเร็ว

v    =        =    

v    -    ความเร็วเฉลี่ย

s1 , s2    -    การกระจัด

t1 , t2    -    เวลา

   -    ผลต่างของการกระจัด

   -    ผลต่างของเวลา

vขณะหนึ่ง    =              0

vขณะหนึ่ง    -    ความเร็วขณะหนึ่ง

การหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่ง มีสูตรเหมือนความเร็ว แต่เป็นปริมาณสเกลาร์

 

สูตร    การหาความเร่ง

a    =        =        

a    -    ความเร่งเฉลี่ย

aขณะหนึ่ง    =              0

aขณะหนึ่ง    -    ความเร่งเฉลี่ยขณะหนึ่ง

สูตร    การหาการกระจัด และระยะทาง

s    =    ut +    =        =    

 emailhand.gif

สูตร    การหาความเร็วปลาย

v    =    u + at

v2    =    u2 + 2as

 

สูตร    การหาความเร่ง

a    =        =        =    

s    -    ระยะทาง ( ไม่คิดเครื่องหมาย )

s    -    การกระจัด ( คิดเครื่องหมาย )

v    -    ความเร็วปลาย

t    -    เวลา

u    -    ความเร็วต้น

a    -    ความเร่ง , ความเร่งเฉลี่ย

   -    ความเร็วที่เปลี่ยนไป

   -    ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

  violet_kitchenknife.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.ved.