การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

 

About myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 6. Term 1 
M 6. Term 2 

 

 

 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ

สูตร    แนวราบ  ความเร็วคงที่

s    =    vt

 

สูตร    แนวดิ่ง  มีความเร่ง g

v    =    u + gt

s    =    t

s    =    ut + gt2

v2    =    u2 + 2gs

 

สูตรลัด

sราบ    =    

smax    =    

ขว้างไกลสุด    =    45 ํ

ขว้างให้ตกไกลเท่ากัน    =    90 ํ

 sดิ่ง    =    

   =    

 

สูตร    ความเร็วลัพธ์

v2ลัพธ์    =    u2ลัพธ์ 2ghดิ่ง

 

สูตร    การเคลื่อนที่แนววงกลม

วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v คงที่

ac    =    

วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v ไม่คงที่

aลัพธ์    =    

F    =    

Fc    -    แรงสู่ศูนย์กลาง

ac    -    ความเร่งสู่ศูนย์กลาง

v    -    ความเร็ว

 church_1.gif

สูตร    การคำนวณแรงสู่ศูนย์กลาง

form    8    แบบ

1.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นวงกลม

T    =    

2.  ดาวเทียมโคจรรอบโลก

mg    =    

3.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นรูปกรวย

tan    =    

4.  วัตถุผูกเชือกแกว่งในระนาบดิ่ง

T1 + mg    =    

T2 - mg    =    

T3    =    

- mg cos + T4    =    

5.  รถวิ่งเลี้ยวโค้งบนถนนราบ

   =    

6.  มอเตอร์ไซค์เลี้ยวโค้ง

tan    =    

7.  มุมที่ยกพื้นถนนขึ้นจากแนวดิ่ง

tan    =    

8.  มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง

   =    

 

สูตร    อัตราเร็วเชิงมุม

   =        =    

w    =    ระยะทางเชิงมุม / เวลา    =    

v    =    wR

w    =        =    2 f

Fc    =    mw2R

v    =        =    2 Rf

      -    ระยะทางเชิงมุม

w    -    อัตราเร็วเชิงมุม

T    -    คาบ

f    -    ความถี่

R    -    รัศมี

 

 crayon_next.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.