กัณฑ์หิมพานต์

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

symble_asterisk_blue_1.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

2.     กัณฑ์หิมพานต์     พระเวสสันดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัญชัยกับพระนางผุสดี  แห่งแคว้นสีวีราษฎร์ประสูติที่ตรอกพ่อค้า  เมื่อพระเวสสันดรได้รับเวนราชสมบัติจากพระบิดา  ได้พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่กษัตริย์แคว้นกลิงคราชฎร์  ประชาชนไม่พอใจ  พระเวสสันดรจึงถูกพระราชบิดาเนรเทศไปอยู่ป่าหิมพานต์    อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ  ย่อมได้สิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  ครั้นตายแล้วได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสมบัติอันมโหฬาร  มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์จุติจากสวรรค์แล้ว  จะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาลหรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมายนานาประการจะประมาณมิได้  ประกอบด้วยการสบายใจทุกอิริยาบถ

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.