กัณฑ์มหาราช

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

candle01a.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

 

11.   กัณฑ์มหาราช     ชูชกเดินทางเข้าไปแคว้นสีวีราษร์  พระสัญชัย ทรงไถ่สองกุมาร  ชูชกได้รับพระรายชทานเลี้บง  และ  ถึงแก่กรรมด้วยกินอาหารมากเกินควร  อานิสงค์ขชองผู้บูชากัณฑ์นี้คือ  จะได้มนุษสมบัติ  สวรรค์สมบัติ  และนิพพานสมบัติเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชาเมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะไปเสวยทิพยืสมบัติ  ในฉกามาพจรสวรรค์มีนางเทพอัปสรเป้นบริวาร  ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ้งชาติ  ชรา   พยา  มรณธ  พ้นจากโอฆะทั้งสามมีกาโมฆะ  เป็นต้น

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.