ข้อเสนอแนะเนื้อหาเรื่องนี้

 

aniblue08_next.gif วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เข้าสู่เนื้อหา

 เนื้อหา

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4

ผู้จัดทำ

ครูอดุล  โตเขียว
โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์

คลังข้อมูลไทยกู๊ดวิว
หน้าบ้านไทยกู๊ดวิว
ติดต่อเรา

วันที่นำเสนอ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

 จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 -

 

 

 ท่านสามารถเข้าเนื้อหาบทเรียนเรื่องนี้
โดยคลิกที่ "เข้าสู่เนื้อหา" ด้ายซ้ายมือ

 ส่งข้อความแนะนำ และให้กำลังใจกับผู้จัดทำ
คลิกที่ปุ่ม "ข้อเสนอแนะ" ด้านซ้ายมือ

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.