สัญญาณนกหวีด

 

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำค่ะสัญญาณมือสัญญาณนกหวีดแบบทดสอบ

 

pat@juntrawat.i-p.com

เตรียมตัว 
เหตุการณ์ปกติ 
เรียกนายหมู่ 
เรียกรวมทุกคน 
เกิดเหตุร้าย 
เชิญธงชาติลง 

 

 

 สัญญาณนกหวีดจะใช้เมื่อไร

                1.  เมื่อผู้เรียนอยู่ไกลซึ่งอาจจะมองไมเห็นกัน

                2.  เพื่อให้เกิดความสนใจขณะที่ผู้เรียนกำลังทำงาน  กำลังคุย กำลังเดินหรือทำกิขกรรมอื่น ๆ

 

      

 

จากเอกสารประกอบการอบรมของกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดย...สมพงษ์  เมธานาวิน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 

Copyright(c) 2002 Patsara. All rights reserved.