8 ปี แห่งความสำเร็จ www.thaigoodview.com

ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551

            ด้วยความกรุณาจากท่านดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เว็บไซต์ www.thaigoodview.com ได้เข้ามาใช้เครื่องแม่ข่ายของทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ปี 2550 และได้จัดทำเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างเว็บไซต์การศึกษา ที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานาชนิด จนก้าวเข้ามาเป็นเว็บไซต์การศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเว็บหนึ่งในเมืองไทย ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2543 มีผู้เข้าใช้งานเดือนละกว่า 5 ล้านเพจวิว มีเนื้อหากว่า 1 ล้านหน้า สำหรับเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ม.6 ครบทุกกลุ่มสาระวิชา

8 ปี แห่งความสำเร็จ www.thaigoodview.com