สร้างเมื่อ อาทิตย์, 11/05/2551 – 13:31

เว็บไซต์ thaigoodview.com เปลี่ยนจาก web 1.0 มาเป็น web 2.0 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 และให้บริการกับครูและนักเรียนทั่วประเทศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปของ blog และปิดรับสมาชิกใหม่ตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ในปัจจุบันเปลี่ยนระบบใหม่ จึงยกเลิกการใช้งานทั้งหมด

การใช้ระบบสมาชิก ในแต่ละโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558

เพื่อให้สะดวกในการใช้งานในการเป็นสมาชิกของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ขอให้ศึกษารายละเอียดในห้องข่าวนี้ให้เรียบร้อย หลายโรงเรียนที่ใช้งานแล้วยังไม่มีชื่อ กรุณาแจ้งด้วยครับ เพื่อจะได้ใช้ตัวย่อไม่ซ้ำกัน

 • นักเรียนในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น sss25694 หมายถึง เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขประจำตัว 25694
 • ครูในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยชื่อครู ก็จะทำให้สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน
  เช่น ssspoonsak หมายถึง ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ในกรณีของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของแต่ละจังหวัด ให้นำหน้า 3 ตัว ด้วย n แล้วตามด้วยชื่อย่อจังหวัด 2 ตัวเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ nay เป็นต้น

เมื่อได้ตกลงสมัครแล้ว ให้โพสต์ชื่อ 3 ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนท่านไว้ที่นี่ เพื่อโรงเรียนอื่นจะได้ใช้ไม่ซ้ำกันครับ โพสต์โดยคลิกที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อย่างเป็นทางการมีดังนี้

 • เรียงตามชื่อโรงเรียนภาษาไทย คลิกอ่านที่นี่
 • เรียงตามชื่อย่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวหน้า คลิกอ่านที่นี่

จำนวนองค์กรที่ใช้บล็อกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น 818 องค์กร (ข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2558)

 • สถาบันการศึกษาเครือข่ายจัดกิจกรรม”บล็อก(Blog)” เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวม 667 องค์กร ประกอบด้วย
  • โรงเรียน 659 โรงเรียน
  • ศูนย์การศึกษา 3 ศูนย์
  • สถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน
  • เขตพื้นที่การศึกษาและการศึกษานอกระบบ 5 หน่วยงาน
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 หน่วยงาน
 • โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง รวม 142 องค์กร
  • องค์กรเยาวชน 49 องค์กร
  • โรงเรียน 93 โรงเรียน

รายชื่อสถาบันที่ใช้อย่างเป็นทางการมีดังนี้

เรียงตามพยัญชนะชื่อโรงเรียนภาษาไทย

รายชื่อโรงเรียน

ก-ข-ค-ง-จ-ฉ

 • โรงเรียนกบินทร์วิทยา เลขที่ 166 หมู่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ใช้ kby
 • โรงเรียนกมลาไสย เลขที่ 184 หมู่ 15 ถ.ราษฎรบริหาร ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ใช้ kls
 • โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ถ.มาลัย ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ใช้ kss
 • โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ใช้ ksb
 • โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ใช้ ktw
 • โรงเรียนกะปงพิทยาคม หมู่ 1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ใช้ kpp 
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เลขที่ 209 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ kan 
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ใช้ kjn
 • โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 ใช้ knt
 • โรงเรียนกิ่วลมวิทยา เลขที่ 106 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ใช้ klm
 • โรงเรียนเกวลินวิทยา เลขที่ 120/19 ม.16 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 ใช้ klw
 • โรงเรียนเก้งเต็ก เลขที่ 80 หมู่ 8 ถ.เอื้ออำนวย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ใช้ kth
 • โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง ใช้ kkw 
 • โรงเรียนเกาะยาววิทยา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ใช้ kyw 
 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขที่ 4 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ใช้ knw
 • โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ใช้ kks
 • โรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใช้ kkp
 • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เลขที่ 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 ใช้ kwk
 • โรงเรียนเขลางค์นคร เลขที่ 249 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100 ใช้ kln 
 • โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เลขที่ 7 หมู่ 1 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ใช้ kpl
 • โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) เลขที่ 646 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 ใช้ klt
 • โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ใช้ kns
 • โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ kpk 
 • โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เลขที่ 124 หมู่ 17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 ใช้ kjs
 • โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ใช้ khp
 • โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขที่ 26/2 หมู่ 4 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ใช้ kbs
 • โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160kkk
 • โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ใช้ kci 
 • โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ใช้ knp
 • โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ หมู่ 10 ถ.ชยางกูร ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 ใช้ ksp
 • โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ หมู่ 4 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ใช้ khk  
 • โรงเรียนจักรคำคณาท เลขที่ 426 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ใช้ ckk
 • โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เลขที่ 340 หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270 ใช้ jjw
 • โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ กทม. ใช้ jvp
 • โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ใช้ jrs
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ใช้ pcc
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี ใช้ pcl
 • โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เลขที่ 786 พระราม 3 เขตยานนาวา กทม. ใช้ cws
 • โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เลขที่ 371 หมู่ 10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 ใช้ chw
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จ.พะเยา ใช้ swp
 • โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา เลขที่ 75 ซอยอักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้chv

ช-ซ-ฌ-ญ-ฎ-ฏ-ฐ-ฑ-ฒ-ณ

 • โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา วัดป่าซาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 ใช้ cyp
 • โรงเรียนช่องพรานวิทยา เลขที่ 158 หมู่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ใช้ cpw
 • โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 ใช้ cpm
 • โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ cks
 • โรงเรียนชิตใจชื่น เลขที่ 146 หมู่ 4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 ใช้ ccc
 • โรงเรียนชุมชนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ใช้ ccd 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 ใช้ ntn
 • โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เลขที่ 53 หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ใช้ chj
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน เลขที่ 527 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ใช้ bmt
 • โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน เลขที่ 456 หมู่ 14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 ใช้ wds
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา หมู่ 3 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ sjp
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เลขที่ 324 หมู่ 3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ใช้ cbl
 • โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เลขที่ 77 หมู่ 4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ใช้ chs  
 • โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เลขที่ 87/2 หมู่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ใช้ cwm 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน หมู่ 4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ใช้ swb 
 • โรงเรียนเชตวันวิทยา ต.หัวทุ่ง  อ.ลอง  จ.แพร่  54150 ใช้ ctw
 • โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เลขที่ 241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 ใช้ ckv
 • โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” เลขที่ 87 หมู่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน  ใช้ ckp
 • โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่ 350 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 ใช้ ckw
 • โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 ใช้ cmw
 • โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เลขที่ 242 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใช้ csw 
 • โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี เลขที่ 190 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ใช้ csa
 • โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เลขที่ 40/1หมู่ 6 บางแวก ภาษีเจริญ กทม. 10160 ใช้ ccp
 • โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เลขที่ 146 ถ.เทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600 ใช้ scc
 • โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย เลขที่ 1799 ถ.รางรถไฟเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ zwl
 • โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เลขที่ 11/2 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ใช้ spc
 • โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ซ.สาทร 15 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 ใช้ smc
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ซ.คอนแวนต์ ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ใช้ sjc 
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เลขที่ 420/504 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ sjt
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เลขที่ 75 ม. 9 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ sjb
 • โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เลขที่ 5 ถนน ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 10270 ใช้ srf
 • โรงเรียนณัฐญาศึกษา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ใช้ nty

ด-ต-ถ-ท-ธ

 • โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ใช้ dkh
 • โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม เลขที่ 189 หมู่ 6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ใช้ dpw
 • โรงเรียนดอยงามวิทยาคม เลขที่ 98 หมู่ 11 ต. ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ dwk 
 • โรงเรียนดอยลานพิทยา หมู่ 11 บ้านใหม่ดอยลาน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ใช้ dlp
 • โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 97 หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ drs
 • โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ใช้ ddn
 • โรงเรียนดาราคาม เลขที่ 932 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 ใช้ drk
 • โรงเรียนดาราจรัส เลขที่ 44 ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ใช้ dar
 • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 554 ถ.อุตรกิจ จ.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ใช้ dss
 • โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เลขที่ 132 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา ใช้ dbv 
 • โรงเรียนเดชอุดม เลขที่ 377 หมู่ 19 ถ. สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ใช้ dds
 • โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ใช้ trs
 • โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม เลขที่ 21 หมู่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ใช้ ttt 
 • โรงเรียนตาพระยา เลขที่ 182 หมู่ 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ใช้ tap
 • โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ใช้ tkt
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. ใช้ ttu
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ใช้ tns
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. ใช้ tun
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใช้ tnn 
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เลขที่ 18/1 หมู่ 15 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ใช้ tnp
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ 3 ต.คลองเปรง อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ tuv 
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง เลขที่ 188 ม.2 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ใช้ tud
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 ใช้ tmc
 • โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เลขที่ 189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ใช้ tpk
 • โรงเรียนเถินวิทยา เลขที่ 182 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 ใช้ twy 
 • โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ใช้ tpr
 • โรงเรียนทวีธาภิเศก เลขที่ 505/5 ซ.ทวีธาภิเศก ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ใช้ ttp
 • โรงเรียนทับปุดวิทยา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ใช้ twp 
 • โรงเรียนทับสะแกวิทยา เลขที่ 14 หมู่ 1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ใช้ tha 
 • โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เลขที่ 1/3 หมู่ 2 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 ใช้ tpw
 • โรงเรียนท่าชัยวิทยา เลขที่ 113 หมู่ 11 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 ใช้ tch
 • โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เลขที่ 3 เทศบาลต.ท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 ใช้ trp
 • โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เลขที่ 135 หมู่ 3 อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ใช้ tps
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ 658/1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ใช้ dpk
 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ใช้ tws
 • โรงเรียนทุ่งคาวิทยา เลขที่ 223 หมู่ 10 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 ใช้ tkw
 • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เลขที่ 156 หมู่ 10 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 ใช้ tuw 
 • โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เลขที่ 89 หมู่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ใช้ tpp
 • โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เลขที่ 1/3 หมู่ 12 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 ใช้ tpv 
 • โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 13 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120  ใช้ mek
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ใช้ dsn
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขที่ 1466 เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 ใช้ deb
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม เลขที่ 37 หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ใช้ dsp
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เลขที่ 175 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 ใช้ dsk
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เลขที่ 331/4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 ใช้ cha
 • โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เลขที่ 39 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ใช้ tes
 • โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เลขที่ 27 ถ.เจริญสวัสดิ์ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110 ใช้ sbn
 • โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ใช้ tsp
 • โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ เลขที่ 61 หมู่ 4 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ใช้ tra
 • โรงเรียนเทิงวิทยาคม ถ.พิศาล อ.เทิง จ. เชียงราย ใช้ twk
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 หมู่ 3 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ใช้ t32
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 เลขที่ 164 หมู่ 10 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ใช้ t98
 • โรงเรียนไทรน้อย เลขที่ 127 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ใช้ sns
 • โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เลขที่ 20 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ใช้ syw
 • โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เลขที่ 50 หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  ใช้ trm
 • โรงเรียนธงชัยวิทยา เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 ใช้ thw 
 • โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เลขที่ 98 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ใช้ dhm

น-บ

 • โรงเรียนนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ใช้ nkk
 • โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข1-330 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ใช้ nwk
 • โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เลขที่ 15 ซ.ติวานนท์ 32 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ใช้ nps
 • โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่ 139 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 ใช้ nss
 • โรงเรียนนพคุณวิทยา เลขที่ 388 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ nkw
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เลขที่ 5/23 ลาดพร้าว 69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. ใช้ nmb
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เลขที่ 70 หมู่ 2 แฃวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 ใช้ sw3
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เลขที่ 261 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ใช้ nsk 
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เลขที่ 88/7 ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ใช้ nmm
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ใช้ nmi
 • โรงเรียนนักบุญเปโตร ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม ใช้ spt
 • โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เลขที่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ใช้ nvs
 • โรงเรียนน่านนคร ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 ใช้ nks
 • โรงเรียนนายางวิทยา เลขที่ 138 หมู่ 5 ต.นายาง อ.สบปราบ จ. ลำปาง ใช้ nyw 
 • โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ใช้ nrp 
 • โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180  ใช้ nmp
 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ใช้ndk
 • โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา เลขที่ 506 ซ.เจริญกรุง 57 ยานนาวา สาทร กทม. ใช้ npw
 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ใช้ nkv
 • โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ใช้ npr 
 • โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เลขที่ 120 หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ใช้ ncr 
 • โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ใช้ nsw
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เลขที่ 333 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 ใช้ bd2
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม. 10530 ใช้ bd4
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 bd5 
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 40 ซ.รามคำแหง 43/1 วังทองหลาง กทม. 10310 ใช้ bd1
 • โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ใช้ bj1
 • โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 ใช้ bnv 
 • โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร เลขที่ 186 หมุ่ 3 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน ใช้ bws
 • โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เลขที่ 48 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ใช้ bks 
 • โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เลขที่ 88/2685 หมู่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ bkt 
 • โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม เลขที่ 34 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ใช้ kla
 • โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ bss
 • โรงเรียนบางดีวิทยาคม เลขที่ 59 หมู่ 10 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210 ใช้ bdw 
 • โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ bsc
 • โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ bnp 
 • โรงเรียนบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ใช้ bbs
 • โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายน” เลขที่ 86 หมู่ 3 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ bbv 
 • โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ rcn 
 • โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย เลขที่ 60/3 ม.7 ซ.วัดศรีวารีน้อย อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 ใช้ psl
 • โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เลขที่ 154 หมู่ 8 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ใช้ bp เปลี่ยนเป็น bpr
 • โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ  จ.ราชบุรี ใช้
 • โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เลขที่ 75 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 ใช้bmn
 • โรงเรียนบางระจันวิทยา หมู่ 3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ใช้ bcv 
 • โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เลขที่ 150 หมู่ 4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ใช้ bpn 
 • โรงเรียนบางสะพานวิทยา เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ใช้ bsv 
 • โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เลขที่ 144 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ใช้ bvs 
 • โรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) เลขที่ 63/3 หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ใช้ kra
 • โรงเรียนบ้านกลาง หมู่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ bkl
 • โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ใช้ bww
 • โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า หมู่ 3 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ใช้ kts 
 • โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) หมู่ที่ 11 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ใช้ bkr
 • โรงเรียนบ้านคำสร้อย หมู่ 1 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 ใช้ bkm 
 • โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง หมู่ 3 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 ใช้ ksc 
 • โรงเรียนบ้านคุรอด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ใช้ bko 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 ใช้ bkk  
 • โรงเรียนบ้านโคกยาง เลขที่ 64 หมู่ 14 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ใช้ bky 
 • โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี หมู่ 5 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ใช้ kys 
 • โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เลขที่ 224 หมู่ 5 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180 ใช้ bkw
 • โรงเรียนบ้านจะคือ เลขที่ 419 หมู่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ใช้ bjk 
 • โรงเรียนบ้านช่องหลาด หมู่ 6 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ใช้ bcl 
 • โรงเรียนบ้านชะโนด2 หมู่ 3 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ใช้ ch2 
 • โรงเรียนบ้านชีวิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180 ใช้ bcs 
 • โรงเรียนบ้านไชยสถาน เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน ใช้ cst
 • โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เลขที่ 186 หมู่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57130 ใช้ bsy
 • โรงเรียนบ้านดอยคำ เลขที่ 68 หมู่ 7 ต.ทากาศ อ. แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ bdk
 • โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จ.สุโขทัย ใช้ blh
 • โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ใช้ btp
 • โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ใช้ tlh
 • โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 ใช้ btc
 • โรงเรียนบ้านทาป่าเปา หมู่ 6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ bps
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ เลขที่ 301 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ใช้ tjd 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” อ.ควนกาหลง จ.สตูล ใช้ btn
 • โรงเรียนบ้านนาขมิ้น เลขที่ 76 หมู่ 3 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ใช้ nkm
 • โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เลขที่ 112 หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ใช้ npk
 • โรงเรียนบ้านนาราบ เลขที่ 48 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ใช้ nar
 • โรงเรียนบ้านในไร่ หมู่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ใช้ bnr 
 • โรงเรียนบ้านบ่อแสน หมู่ 5 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ใช้ bbp 
 • โรงเรียนบ้านบาก เลขที่ 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 ใช้ bb2 
 • โรงเรียนบ้านบางครั่ง เลขที่ 125 หมู่ 3 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ใช้ bbk 
 • โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ 3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 ใช้ bbm 
 • โรงเรียนบ้านบางวัน  หมู่ 1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ใช้ bbw 
 • โรงเรียนบ้านบางหอย ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ bbh
 • โรงเรียนบ้านบารายี ต.บ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 ใช้ bry 
 • โรงเรียนบ้านปงเคียน เลขที่ 101 หมู่ 10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 ใช้ bpk 
 • โรงเรียนบ้านปราสาทเบง หมู่ 6 บ้านปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ใช้ kbp 
 • โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ bpt
 • โรงเรียนบ้านป่าเลา หมู่ 16 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ bpl
 • โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา หมู่ 4 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ใช้ bpv 
 • โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง เลขที่ 208 หมู่ 1 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ ppf
 • โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต เลขที่ 1/1หมู่ 5 ต.ตะเคียนเตี้ย  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ใช้ ban
 • โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ใช้ bpw
 • โรงเรียนบ้านผาหลัก เลขที่ 105 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160 ใช้ pls
 • โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า หมู่ 3 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ใช้ bft 
 • โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ เลขที่ 141 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ pdb
 • โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ใช้ bmy
 • โรงเรียนบ้านแม่ข่า เลขที่ 620 หมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 ใช้ mka
 • โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ bmc 
 • โรงเรียนบ้านแม่ป้อก หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 ใช้ bmp
 • โรงเรียนบ้านแม่ปะ เลขที่ 178 หมู่ 1 อ.เถิน จ.ลำปาง ใช้bmb
 • โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง ใช้ mfe
 • โรงเรียนบ้านแม่เมย เลขที่ 216 หมู่ 6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ bmm
 • โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เลขที่ 208 หมู่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ใช้ mhn
 • โรงเรียนบ้านรวมมิตร หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ใช้ brm 
 • โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เลขที่ 102 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 ใช้ brp
 • โรงเรียนบ้านลำแก่น เลขที่ 25 หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 ใช้ blk 
 • โรงเรียนบ้านวังยาว เลขที่ 115 หมู่ 4 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ใช้ wys
 • โรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 ใช้ bys
 • โรงเรียนบ้านวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71190 ใช้ blw 
 • โรงเรียนบ้านเวียงยอง เลขที่ 231 หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ใช้ bwy
 • โรงเรียนบ้านสถาน หมู่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ใช้ bst
 • โรงเรียนบ้านสระ เลขที่ 126 หมู่ 12 ต.สระ อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ใช้ sra
 • โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง เลขที่ 8 ถ.ชยางกูร อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ใช้ smg
 • โรงเรียนบ้านสว้า ต. ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 ใช้ swa
 • โรงเรียนบ้านสะพานเสือ หมู่ 3 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170 ใช้ spp
 • โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฏร์พัฒนา) ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ bsk
 • โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขที่ 136 หมู่ 11 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230 ใช้ bsp
 • โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์) หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ใช้ bsr
 • โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ใช้ soh
 • โรงเรียนบ้านหนองเกิด เลขที่ 291 หมู่ 3 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ใช้ ngs
 • โรงเรียนบ้านหนองโจด ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ใช้ bnj
 • โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 ใช้ npp
 • โรงเรียนบ้านหนองผำ หมู่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ใช้ npa
 • โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ bpp 
 • โรงเรียนบ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ nyk
 • โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ใช้ nws  
 • โรงเรียนบ้านหนองสิม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ใช้ sim
 • โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ใช้ bmo
 • โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ใช้ bmw
 • โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว เลขที่ 181 หมู่ 4 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ bmk
 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เลขที่ 365 หมู่ 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220 ใช้ hkl 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เลขที่ 162 หมู่ 2 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ bhn
 • โรงเรียนบ้านเหมืองลึก เลขที่ 6 หมู่ 2 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ bml
 • โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ใช้ bls 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190 ใช้ bts
 • โรงเรียนบ้ามสามหลัง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 ใช้ bsl
 • โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ใช้ bsw
 • โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เลขที่ 292 หมู่ 10 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 ใช้ brw
 • โรงเรียนบุรารักษ์ เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ใช้ rrs
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เลขที่ 222 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ brr
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เลขที่ 111 หมู่ 12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ ben
 • โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 126 ถ.ศิริพงษ์ แขวงสำรายราษฎร์ เขตพระนคร กทม. ใช้ brs

ป-ผ-ฝ

 • โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ใช้ ppk
 • โรงเรียนปทุมคงคา เลขที่ 920 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 ใช้ ptk
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ใช้ pwl
 • โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ใช้ pkc 
 • โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เลขที่ 261 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ใช้ pcb
 • โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เลขที่ 115 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 ใช้ prt
 • โรงเรียนประชาราชวิทยา หมู่ 1 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 ใช้ pcv
 • โรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ pti
 • โรงเรียนประถมนนทรี ซ.นาวิน ถ.เชื้อเพลิง ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120 ใช้ pns
 • โรงเรียนประภามนตรี 1 เลขที่ 21/405 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กทม. 10260 ใช้ pm1
 • โรงเรียนประภามนตรี 2 เลขที่ 99/551 ม. 8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ pm2
 • โรงเรียนประภามนตรี 3 เลขที่ 77/7 ม. 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ใช้ pm3
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ใช้ pra
 • โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ใช้ pkn
 • โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เลขที่ 55 ซ.รามอินทรา 7 ถ.รามอินทรา บางเขน กทม. 10220 ใช้ pmr
 • โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้ prc
 • โรงเรียนปล้องวิทยาคม เลขที่ 120 หมู่ 9 ต.ปล้อง อ. เทิง จ. เชียงราย ใช้ plo
 • โรงเรียนป้วยฮั้ว เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 ใช้ phs
 • โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 ใช้ pyp
 • โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เลขที่ 104 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ใช้ pwv
 • โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ใช้ pwk
 • โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา เลขที่ 153 หมู่ 3 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ใช้ pws
 • โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก ใช้ pch
 • โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ใช้ pbs
 • โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) เลขที่ 9 หมู่ 9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280 ใช้ pks
 • โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เลขที่ 97 หมู่ 7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ pay 
 • โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ใช้ pvk
 • โรงเรียนผาณิตวิทยา เลขที่ 55 หมู่ 1 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเขิงเทรา ใช้ phd 
 • โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร หมู่ 3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร ใช้ pdk  
 • โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 14/1 หมู่ 4 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ใช้ pai 
 • โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 ใช้ pus 
 • โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เลขที่ 107 หมู่ 10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 ใช้ fkw

พ-ฟ-ภ

 • โรงเรียนพญาลอวิทยาคม เลขที่ 529 หมู่ 11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ใช้ plw
 • โรงเรียนพญาไท เลขที่ 306 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ใช้ phy
 • โรงเรียนพญาเม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 ใช้ pha
 • โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” เลขที่ 660 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ pad
 • โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เลขที่ 711 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. ใช้ prs
 • โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ใช้ prp
 • โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เลขที่ 182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 ใช้ pkk
 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ใช้ psk
 • โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา วัดร่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 ใช้ pwh
 • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เลขที่ 117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ใช้ ptl
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ใช้ thm
 • โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เลขที่ 1 หมู่ 5 นวมินทร์81 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 ใช้ pmn
 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เลขที่ 94 ถ.สุนทรโกษา แขตคลองเตย แขวงคลองเตย กทม. 10110 shc
 • โรงเรียนพร้านีลวัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ตัวย่อ snw 
 • โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ เลขที่ 124 หมู่10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ใช้ ptp 
 • โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เลขที่ 250 หมู่ 1 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ใช้ ppy
 • โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เลขที่ 4146 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 ใช้ pps
 • โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใช้ ptw
 • โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ เลขที่ 16 ถ.เจริญเมือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 ใช้ ksw
 • โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา เลขที่ 27 หมู่ 3 วัดท่าน้ำ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190 ใช้ pss
 • โรงเรียนพุทธโสธร เลขที่ 134 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ pst 
 • โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต. ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา 24140 ใช้ put 
 • โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เลขที่ 16 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10240 ใช้ pwc 
 • โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) เลขที่ 53 ซ. 65 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160 ใช้ pjs
 • โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เลขที่ 595 ซ.จ่าโสด ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 ใช้ ppa
 • โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เลขที่ 51 หมู่ 4 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ใช้ pnc
 • โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ใช้ pts 
 • โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เลขที่ 217 หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ใช้ fkk 

ม-ย

 • โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เลขที่ 1999 หมู่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ mkj 
 • โรงเรียนมหาวีรานุวัตร เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ใช้ mrw
 • โรงเรียนมักกะสันพิทยา เลขที่ 846/17 ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10320 ใช้ mkp
 • โรงเรียนมัญจาศึกษา ถ.กลางเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ใช้ msk
 • โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เลขที่ 64 หมู่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 ใช้ mpk
 • โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เลขที่ 342 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ใช้ myn
 • โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เลขที่ 1325 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ใช้ mtt
 • โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เลขที่ 1147 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10310 ใช้ mbl
 • โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เลขที่ 69 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ใช้ wbb
 • โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม.10200 ใช้ mmk
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530 ใช้ wnj
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี เลขที่ 3 ฉะเชิงเทรา เลขที่ 607 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ใช้ msv
 • โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เลขที่ 137 หมู่ 3 บ้านโคกสูง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ใช้ mdw
 • โรงเรียนเมืองเชียงราย เลขที่ 460 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ใช้ mcr
 • โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เลขที่ 191 หมู่ 3 ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ใช้ mtp 
 • โรงเรียนเมืองนครนายก เลขที่ 9 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ใช้ mny
 • โรงเรียนเมืองปานวิทยา เลขที่ 285 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ใช้ mws 
 • โรงเรียนเมืองบัววิทยา ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ใช้ mbw
 • โรงเรียนเมืองปราณบุรี เลขที่ 73 หมู่ 2 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ใช้ mpb 
 • โรงเรียนเมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ใช้ mys 
 • โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  ถ.อำเภอ  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ mst
 • โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน ใช้ mcs
 • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เลขที่ 65 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ใช้ mck 
 • โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เลขที่ 139 หมู่ 6 ต.แม่เจดีย์ จ.เชียงราย 57260 ใช้ mjk
 • โรงเรียนแม่แตง เลขที่ 115 ม.8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ใช้ mts
 • โรงเรียนแม่พริกวิทยา เลขที่ 37 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ใช้ mpw
 • โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ใช้ mms
 • โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 ใช้ mwk
 • โรงเรียนแม่สันวิทยา เลขที่ 144 หมู่ 1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ใช้ msy
 • โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ใช้ msw
 • โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เลขที่ 97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ใช้ mss
 • โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เลขที่ 36 หมู่ 13 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ mow
 • โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม เลขที่ 218 หมู่ 12 บ้านยางฮอม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 ใช้ ywk
 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ใช้ ynw 
 • โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กทม. ใช้ ybs

ร-ล

 • โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ใช้ rkk
 • โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ หมู่ 6 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 ใช้ rku  
 • โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 204 หมู่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ใช้ rkp
 • โรงเรียนร่องตาทีวิทยา เลขที่ 374 หมู่ 10 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ใช้ rtw
 • โรงเรียนร่องปลาขาว ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ rpk
 • โรงเรียนร้องเข็มวิทยา ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ใช้ rkw
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน กทม. ใช้ rst
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. ใช้ rsl
 • โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ เลขที่ 224 ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 ใช้ run
 • โรงเรียนราชคฤห์วิทยา วัดราชคฤห์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ใช้ rws
 • โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เลขที่ 16 ซ.โชติวัฒน์ 18 บางรัก กทม. 12300 ใช้ ss2
 • โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เลขที่ 9/9 แสมตำ บางขุนเทียน กทม. 10150 ใช้ rmt 
 • โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 ใช้ rnm
 • โรงเรียนราชวินิต เลขที่ 291/1 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ใช้ rwn
 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ใช้ rsm 
 • โรงเรียนราชินีบูรณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ใช้ rnb
 • โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ เลขที่ 181 หมู่ 1 ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ใช้ rss
 • โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เลขที่ 122 ซ.103/1-2 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา แขวงบางนา กทม. 10260 ใช้ rru
 • โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ใช้ lrb
 • โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา เลขที่ 54/15 หมู่ 5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ใช้ lpw
 • โรงเรียนลำปางกัลยาณี เลขที่ 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ใช้ lks
 • โรงเรียนลิไทพิทยาคม หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 ใช้ lts

ว-ศ

 • โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เลขที่ 1253 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 ใช้ wts
 • โรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 ใช้ wpc
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เลขที่ 197 ถ.ราชวิถี ดุสิต กทม. 10300 ใช้ vjc
 • โรงเรียนวังดาลวิทยาคม เลขที่ 113 หมู่ 10 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ใช้ wdk
 • โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เลขที่ 209 หมู่ 5 ต.วังตะเคียนวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี ใช้ wtk
 • โรงเรียนวังทองวิทยา หมู่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 ใช้ wtw
 • โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ใช้ wnp
 • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เลขที่ 862 หมู่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย้น จ.สระแก้ว 27210 ใช้ wny
 • โรงเรียนวังเหนือวิทยา เลขที่ 447 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 ใช้ wnw 
 • โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ.สอง จ.แพร่ 54120 ใช้ wfw
 • โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ใช้ wns
 • โรงเรียนวัดกก เลขที่ 54/4 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 บางขุนเทียน กทม. ใช้ wks 
 • โรงเรียนวัดกระโจมทอง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ kjt
 • โรงเรียนวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ kps 
 • โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ wkw
 • โรงเรียนวัดโคกสังข์”ประชานุกูล” หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ kok 
 • โรงเรียนวัดโคกหาด หมู่ 7 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ใช้ wkh
 • โรงเรียนวัดจักรสีห์ เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ใช้ vjs 
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 ถ.เพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ใช้ cpd
 • โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ใช้ wjl
 • โรงเรียนวัดแจ้งพรหมนคร เลขที่ 52/1 หมู่ 1 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ใช้ wjp 
 • โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เลขที่ 86 หมู่ 2 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ใช้ cwl 
 • โรงเรียนวัดชนะสงคราม เลขที่ 77/1 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200 ใช้ shs
 • โรงเรียนวัดเชิงกระบือ หมู่ 1 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ใช้ ckb 
 • โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา วัดไชยสถาน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ใช้ wcw
 • โรงเรียนวัดตะล่อม เลขที่ 4 หมู่ 1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. ใช้ wtl
 • โรงเรียนวัดตึกราชา เลขที่ 20/1 หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ใช้ wrt 
 • โรงเรียนวัดตุ้มหู หมู่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ใช้ hoo 
 • โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เลขที่ 2 หมู่ 5 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ใช้ wtp
 • โรงเรียนวัดทองใน เลขที่ 412 ซอยอ่อนนุช 25 เขตสวนหลวง กทม. 10250 ใช้ wtn
 • โรงเรียนวัดทากาศ เลขที่ 160 หมู่ 6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 ใช้ vtk
 • โรงเรียนวัดท่าข้าม เลขที่ 3 ถ.พระราม 2 ซ.อนามัยงามเจริญ 18 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ใช้ tks 
 • โรงเรียนวัดไทร เลขที่ 633 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 ใช้ sai
 • โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เลขที่ 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ใช้ wnd
 • โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ใช้ wnb
 • โรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ 3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 ใช้ wnr
 • โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เลขที่ 84/2 หมู่ 8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ใช้ wbk
 • โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เลขที่ 250 ถ.พระสุเมรุ เขตพระนคร กทม. 10200 ใช้ wbn
 • โรงเรียนวัดบัวผัน เลขที่ 82 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ wbp 
 • โรงเรียนวัดบางกระดี่ เลขที่ 47 หมู่ 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ bkd 
 • โรงเรียนวัดบางนานอก เลขที่ 16/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 ใช้ bnn
 • โรงเรียนวัดบางประทุนนอก เลขที่ 22 หมู่ 10 ซ.เอกชัย 9 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 ใช้ ptn
 • โรงเรียนวัดบ้านคลอง หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ใช้ bkn
 • โรงเรียนวัดบ้านใหม่ หมู่ 8 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ใช้ wbm 
 • โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เลขที่ 1 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม. ใช้ btl
 • โรงเรียนวัดบุญเรืองวิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ wbw
 • โรงเรียนวัดประชาบำรุง เลขที่ 24/4 หมู่ 9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ wpb 
 • โรงเรียนวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) เลขที่ 163 ซ.เพชรเกษม 34 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ใช้ wpd
 • โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ใช้ vps
 • โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 ใช้ ptt
 • โรงเรียนวัดปัวดอย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ใช้ pds
 • โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) หมู่ 3 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ pkd
 • โรงเรียนวัดพระญษติการาม(ศุภสุขบำรุง) หมู่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ใช้ wpy
 • โรงเรียนวัดพร้าว หมู่ 4 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ใช้ wps
 • โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เลขที่ 5/2 ไมตรีจิตต์ ถ.หลวง ป้อมปราบ กทม. ใช้ ppc
 • โรงเรียนวัดพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ใช้ wpr
 • โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หมู่ 1 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ใช้ wpm
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10500 ใช้ wpt
 • โรงเรียนวัดโพธินิมิตร เลขที่ 309 ซ.เทอดไท 19 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. ใช้ wpn
 • โรงเรียนวัดฝังหมิ่นวิทยา วัดฝั่งหมิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 ใช้ wfm
 • โรงเรียนวัดมะลิ เลขที่ 487/13 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. ใช้ wml
 • โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ใช้ wms
 • โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา วัดแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 ใช้ wmk
 • โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา ใช้ wyw
 • โรงเรียนวัดยางสุทธาราม เลขที่ 767/92-94 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 ใช้ wyr
 • โรงเรียนวัดยายร่ม เลขที่ 24ก ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150 ใช้ yrm
 • โรงเรียนวัดรางบัว เลขที่ 21 หมู่ 6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ใช้ wrb
 • โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง ถ.สนามไชย กทม. 10200 ใช้ rbs
 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส เลขที่ 4 ถ.สามเสน ซ.9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ใช้ rjv
 • โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เลฃที่ 504 ซ.เจริญกรุง80 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 ใช้ lbk
 • โรงเรียนวัดลำกะดาน เลขที่ 39 ซ นิมิตใหม่ 66 ถ.นิมิตใหม่ สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. ใช้ wld
 • โรงเรียนวัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) เลขที่ 30 หมู่ 1 ซ.วัดเลา ถ.พระรามที่ 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม. 10150 ใช้ wls 
 • โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร เลขที่ 36 ซ.บางแวก1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์13 เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ใช้ wwj
 • โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เลขที่ 188 ซ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี 21 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 ใช้ wwt
 • โรงเรียนวัดศรีสาคร หมู่ 8 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ใช้ wsk 
 • โรงเรียนวัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) หมู่ 8 สามวาตะวันออก คลองสามวา กทม. ใช้ wsy
 • โรงเรียนวัดสน เลขที่ 102 หมู่ 5 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ กทม. ใช้ son
 • โรงเรียนวัดสระเกศ เลขที่ 344 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 ใช้ wss
 • โรงเรียนวัดสระบัว เลขที่ 6 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 ใช้ bua
 • โรงเรียนวัดสะแกงาม เลขที่ 42/2 หมู่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ใช้ sng
 • โรงเรียนวัดสังเวช เลขที่ 108 ถ.ลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 ใช้ wws
 • โรงเรียนวัดสีสุก เลขที่ 23 ม.6 ซ.28 ถ.พระราม2 บางมด จอมทอง กทม. ใช้ wsb
 • โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) เลขที่ 20 หมู่ 5 บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ใช้ srw 
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 ใช้ sut 
 • โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เลขที่ 140 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. ใช้ wst
 • โรงเรียนวัดแสมดำ เลขที่ 40 หมู่ 3 แสมดำ บางขุนเทียน กทม. ใช้ smd 
 • โรงเรียนวัดโสมนัส เลขที่ 646/2 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 ใช้ som
 • โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ nms
 • โรงเรียนวัดหนองหอย อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ wnh
 • โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เลขที่ 2042 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ใช้ wmc
 • โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ใช้ wmp
 • โรงเรียนวัดหัวกระบือ เลขที่ 89 ซ.เทียนทะเล 19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ใช้ whk 
 • โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ใช้ wap 
 • โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ใช้ waw
 • โรงเรียนวารินชำราบ ถ.อุบลศรีสะเกษ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ใช้ svr
 • โรงเรียนวาวีวิทยาคม เลขที่ 290 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ใช้ wwk
 • โรงเรียนวิชชานารี เลขที่ 176 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ใช้ vns
 • โรงเรียนวิชากร เลขที่ 3981 ถ.มิตรไมตรี 2 เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400 (ใช้ไปแล้ว) ใช้ wkb
 • โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เลขที่ 84 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ vku
 • โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ใช้ wkn
 • โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ เลขที่ 169 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ wrs 
 • โรงเรียนวิหารขาว เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 ใช้ whs 
 • โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ใช้ wck
 • โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใช้ wkk
 • โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 4 อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 ใช้ wjd
 • โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เลขที่ 41 หมู่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 ใช้ wrk
 • โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขที่ 212 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ใช้ wpk
 • โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ใช้ wmw
 • โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ใช้ wyk 
 • โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา อ.เด่นชัย จ.แพร่ ใช้ skr
 • โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เลขที่ 58 หมู่ 12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ใช้ stp
 • โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เลขที่ 41/1 หมู่ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ใช้ sby
 • โรงเรียนศรีพฤฒา เลขที่ 100/600 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. ใช้ sts
 • โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา หมู่ 2 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ใช้ spw
 • โรงเรียนศรีมหาโพธิ เลขที่ 119 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ใช้ smp
 • โรงเรียนศรีมโหสถ เลขที่ 217 ต.โคกบีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ใช้ smm
 • โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ใช้ swc
 • โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เลขที่ 58 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ spn
 • โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม หมู่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ใช้ srv
 • โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เลขที่ 192 หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ใช้ sww
 • โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ใช้ ssr 
 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ใช้ sky
 • โรงเรียนศรีสุดาราม 54/8 ซ.วัดศรีสุดาราม ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. ใช้ sdr
 • โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 497 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ใช้ sri
 • โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) เลขที่ 4 บางขุนเทียน 12 เขตบางขุนเทียน กทม. ใช้ sjs
 • โรงเรียนศิริวิทยา เลขที่ 2 ม. 4 ถ.สขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ใช้ siw
 • โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เลขที่ 212 ซ. กรุงเทพ-นนท์ 21 ถ.กรุงเทพนนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 ใช้ sila
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เลขที่ 198 หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ใช้ ssn
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 45/45 ซ.บางกรวยไทรน้อย 10 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ใช้ ssg 
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เลขที่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ sms

ษ-ส

 • โรงเรียนสตรีนนทบุรี เลขที่ 120 ถ.พิบูลสงคราม อ.เมือง จ.นนทบุรี ใช้ stn
 • โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ใช้ sps
 • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เลขที่ 103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ใช้ srn
 • โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เลขที่ 519 ถ.มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. ใช้ mps
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ถ.รัชมังคลาประสานธ์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. ใช้ ass
 • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เลขที่ – ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 ใช้ sw2
 • โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200 ใช้ stw
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม. 10120 ใช้ sss
 • โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี กทม. ใช้ ssb
 • โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เลขที่ 489 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ ssp
 • โรงเรียนสตรีสิริเกศ ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ใช้ ssk
 • โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ เลขที่ 39/7 ซ.นิชดาธานี ถ.สามัคคี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ใช้ isb
 • โรงเรียนสนามชัยเขต เลขที่ 529 หมู่ 4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ snc 
 • โรงเรียนสบจางวิทยา เลขที่ 3 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 ใช้ sjw 
 • โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง ใช้ spl 
 • โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ใช้ sdy
 • โรงเรียนสมุทรปราการ เลขที่ 498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ sam 
 • โรงเรียนสระแก้ว หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 ใช้ sks
 • โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ใช้ sbv
 • โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เลขที่ 229 หมู่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ใช้ slp
 • โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 199 หมู่ 4 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ใช้ saw 
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200 ใช้ skl
 • โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง เลขที่ 125 หมู่ 3 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ใช้ sds
 • โรงเรียนสวนศรีวิทยา เลขที่ 1/88 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ใช้ sws
 • โรงเรียนสวนอนันต์ เลขที่ 65 ซ.วัดดงมูลเหล้ก ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม.10700 ใช้ san
 • โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ใช้ srz 
 • โรงเรียนสองแคววิทยาคม เลขที่ 94 หมู่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 ใช้ skk
 • โรงเรียนสอยดาววิทยา เลขที่ 81 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ใช้ sdw
 • โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม หมู่ 5 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย ใช้ ssc
 • โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 ใช้ skw
 • โรงเรียนสันติดรุณ 44/6 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.74 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ใช้ std
 • โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เลขที่ 25 หมู่ 6 บ้านพวงพยอม อ.สันติสุข จ.น่าน ใช้ spk
 • โรงเรียนสันสลีหลวงสันนายาว หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57140 ใช้ sly
 • โรงเรียนสันสะลีกวิทยา เลขที่ 391 หมู่ 2 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 ใช้ slw
 • โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา 129 หมู่ 5 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ใช้ sbw
 • โรงเรียนสา เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ใช้ sas
 • โรงเรียนสาคลีวิทยา เลขที่ 73/1 หมู่ 1 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ใช้ sak
 • โรงเรียนสาธิตบางนา เลขที่ 103 ม.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ใช้ stb
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ใช้ snk
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ arl
 • โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เลขที่ 2000/22 ถ. ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. 10400 ใช้ spa
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เลขที่ 132/11 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 ใช้ ssw
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เลขที่ 159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ใช้ swk
 • โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ใช้ scs
 • โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เลขที่ 293 หมู่ 2 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 ใช้ snt
 • โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เลขที่ 186 สุขุมวิท 22 คลองเตย กทม. ใช้ snp
 • โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมชราชินูปถัมภ์ เลขที่ 1598 ถ.กรุงเกษม ป้อมปราบฯ กทม. 10100 ใช้ spy
 • โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 เลขที่ 171 หมู่ 2 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 ใช้ smb
 • โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ใช้ smk
 • โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร หมู่ 5 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ใช้ swn
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เลขที่ 48 หมู่ 4 ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510 ใช้ swm
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เลขที่ 222 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม. 10520  ใช้ swr 
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต เลขที่ 196/2 หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.อัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ใช้ srs
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เลขที่ 308 ม.10 ต.คลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ใช้ svs
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ เลขที่ 189 หมู่ 4 ถ.บางพลี – หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ใช้ svp
 • โรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ใช้ sbs
 • โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เลขที่ 56 หมู่ 1 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ใช้ shp 
 • โรงเรียนสิริรัตนาธร เลขที่ 824 อุดมสุข 30 สุขุมวิท103 บางนา กทม. 10260 ใช้ srt
 • โรงเรียนสิริศึกษา เลขที่ 220 ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ sis
 • >โรงเรียนสุขเจริญผล เลขที่ 182 ม. 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ sch
 • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ใช้ suw
 • โรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ใช้ srk
 • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400 ใช้ ssm
 • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ sp2
 • โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เลขที่ 279/1 ซ.กรุงเทพ-นนท์56 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กทม. 10800 ใช้ ssv
 • โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ เลขที่ 555 ถ.ไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510 ใช้ sls
 • โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว เลขที่ 63/1 ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240 ใช้ sbk
 • โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เลขที่ 14/8 หมู่ 6 เขตหนองจอก กทม. 10530 ใช้ srm
 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เลขที่ 134 หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ใช้ swt
 • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 55/1 ถ.อาคารสงเคราะห์ เขตสาทร กทม. 10210 ใช้ stm
 • โรงเรียนโสภรจริยธรรมวิทยา ต.เวียง อ เชียงของ จ เชียงราย 57140 ใช้ spj

ห-ฬ-อ-ฮ

 • โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 nsp
 • โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี ใช้ ncw
 • โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เลขที่ 52 หมู่ 8 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดหาร 49160 ใช้ nww  
 • โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ใช้ mnw
 • โรงเรียนหมอนทองวิทยา เลขที่ 85 หมู่ 7 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ mot 
 • โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เลขที่ 22/3 แสมดำ บางขุนเทียน กทม. ใช้ bkp 
 • โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา อ.จุน จ.พะเยา ใช้ hkk
 • โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 139 หมู่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ hsy
 • โรงเรียนห้วยยางวิทยา เลขที่ 47 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ใช้ hyw
 • โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เลขที่ 204 หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ใช้ hsw
 • โรงเรียนหอวัง เลขที่ 16/9 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. ใช้ hws
 • โรงเรียนหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ hhh
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เลขที่ 240& ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ใช้ hhv 
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เลขที่ 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 ใช้ yor
 • โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ หมู่ 2 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ใช้ ldd 
 • โรงเรียนไหล่หินวิทยา เลขที่ 462 หมู่ 2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ใช้ lws
 • โรงเรียนองครักษ์ เลขที่ 78 หมู่ 3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ใช้ ong
 • โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา ถ.ปราจีนบ้านสร้าง ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 ใช้ aua
 • โรงเรียนอินทร์บุรี เลขที่ 109 หมู่ 1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ใช้ ibr 
 • โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ใช้ abk
 • โรงเรียนอนุบาลกิติยา เลขที่ 593 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ใช้ kty
 • โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ใช้ akk
 • โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ใช้ anb 
 • โรงเรียนอนุบาลจุน เลขที่ 56 หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ใช้ anc
 • โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เลขที่ 148 หมู่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ใช้ ach
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เลขที่ 333 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ ack
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้ abc
 • โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ใช้ dkk
 • โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ใช้ dkl
 • โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) หมู่ 2 บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 ใช้ ats
 • โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ใช้ ant
 • โรงเรียนอนุบาลไทรโยค หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ใช้ aby
 • โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เลขที่ 99 ซ.5 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ใช้ anp
 • โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ใช้ abd
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ใช้ ank
 • โรงเรียนอนุบาลปง เลขที่ 149 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ใช้ abp
 • โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เลขที่ 359/444 ปรีดีพนมยงค์ สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 ใช้ pbw
 • โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ใช้ pkj
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ เลขที่ 185 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ใช้ akh
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง เลขที่ 1 หมู่ 12 ต. ต้นธงชัย อ.เมือง จ. ลำปาง ใช้ abm
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล) เลขที่ 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 ใช้ aml
 • โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ใช้ amt
 • โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ใช้ amm 
 • โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ abl
 • โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 57180 ใช้ ams
 • โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขรางค์รัตน์อนุสรณ์) อ.เมือง จ.ลำปาง ใช้ alp 
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เลขที่ 1/1 เขตพระนคร กทม. 10200 ใช้ pry
 • โรงเรียนอนุบาลสบปราบ เลขที่ 39 หมู่ 14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 ใช้ asp 
 • โรงเรียนอนุบาลสมปอง เลขที่ 226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา ใช้ ang
 • โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เลขที่ 117 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ใช้ ask
 • โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เลขที่ 302/342 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ใช้ anu
 • โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ใช้ abs
 • โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก เลขที่ 111 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ใช้ asa
 • โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ใช้ aps
 • โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ใช้ ahc
 • โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ เลที่ 160 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ใช้ asv
 • โรงเรียนอรัญประเทศ ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ใช้ ara
 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เลขที่ 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ใช้ acs 
 • โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม เลขที่ 70 หมู่ 10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ anw 
 • โรงเรียนอาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ใช้ asw
 • โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ isa
 • โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ เลขที่ 261 ม.1 ถ.สุขุมวิท อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ใช้ ils
 • โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เลขที่ 161/1 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ใช้ uds
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ เลขที่ 15 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ใช้ utd
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ใช้ uns
 • โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เลขที่ 55 หมู่ 6 ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 61000 ใช้ utw
 • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เลขที่ 19 หมู่ 12 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก ใช้ aaa
 • โรงเรียนอำนวยวิทย์ เลขที่ 340 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ใช้ ans

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กำแพงแสน จ.นครปฐม ใช้ kus
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ใช้ cmu
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 ใช้ kpr
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 ใช้ pnr
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ใช้ edp
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ใช้ sru
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 ใช้ tni
 • วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เลขที่ 177 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ใช้ roi
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 ใช้ stc

รายชื่อศูนย์

 • ศูนย์พัฒนาเด็กหัวแหลมอนุบาลปง เลขที่ 149 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ใช้ abg
 • ศูนย์อพยพแปลง เลขที่ 8 หมู่ 2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ใช้ sop
 • ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา สวนภูมิรักษ์ ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ใช้ lnr

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการศึกษานอกระบบ

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใช้ sm05
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2 จ.สุโขทัย ใช้ sk2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ถ.แม่จัน-เชียงแสน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ใช้ cr3
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้ nay
 • สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ enf

หน่วยงานอื่นๆ

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ pol

รายชื่อสถาบันที่ใช้อย่างเป็นทางการมีดังนี้

เรียงตามพยัญชนะชื่อย่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวหน้า

a-b-c-d-e-f-g-h-i-j

 • aaa โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เลขที่ 19 หมู่ 12 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
 • abc โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • abd โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 • abg ศูนย์พัฒนาเด็กหัวแหลมอนุบาลปง เลขที่ 149 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
 • abk โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 • abl โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 • abs โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
 • abm โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง เลขที่ 1 หมู่ 12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ. ลำปาง
 • ach โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เลขที่ 148 หมู่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • ack โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เลขที่ 333 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 • abp โรงเรียนอนุบาลปง เลขที่ 149 หมู่ 1ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
 • aby โรงเรียนอนุบาลไทรโยค หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 • acs โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เลขที่ 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
 • ahc โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 • akh โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ เลขที่ 185 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • akk โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • alp โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขรางค์รัตน์อนุสรณ์) อ.เมือง จ.ลำปาง
 • aml โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล) เลขที่ 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 • amm โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • ams โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 57180
 • amt โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 
 • anbโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 • anc โรงเรียนอนุบาลจุน เลขที่ 56 หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
 • ang โรงเรียนอนุบาลสมปอง เลขที่ 226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 • ank โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
 • anp โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เลขที่ 99 ซ.5 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 • ans โรงเรียนอำนวยวิทย์ เลขที่ 340 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • ant โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 • anu โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เลขที่ 302/342 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 • anw โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม เลขที่ 70 หมู่ 10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • aps โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • ara โรงเรียนอรัญประเทศ ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
 • arl โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • asa โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก เลขที่ 111 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
 • ask โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เลขที่ 117 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
 • asp โรงเรียนอนุบาลสบปราบ เลขที่ 39 หมู่ 14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
 • ass โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ถ.รัชมังคลาประสานธ์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 1160
 • asv โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ เลที่ 160 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • asw โรงเรียนอาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • ats โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) หมู่ 2 บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
 • aua โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา ถ.ปราจีนบ้านสร้าง ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
 • ban โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต เลขที่ 1/1หมู่ 5 ต.ตะเคียนเตี้ย  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • bb2  โรงเรียนบ้านบาก 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 
 • bbh โรงเรียนบ้านบางหอย ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 • bbk โรงเรียนบ้านบางครั่ง 125 หมู่ 3 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
 • bbm โรงเรียนบ้านบางม่วง หมู่ 3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
 • bbp โรงเรียนบ้านบ่อแสน หมู่ 5 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
 • bbs โรงเรียนบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
 • bbv โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายน” เลขที่ 86 ม.3 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • bbw โรงเรียนบ้านบางวัน หมู่ 1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
 • bcl โรงเรียนบ้านช่องหลาด หมู่ 6 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
 • bcs โรงเรียนบ้านชีวิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
 • bcv โรงเรียนบางระจันวิทยา หมู่ 3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
 • bd1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 40 ซ.รามคำแหง 43/1 วังทองหลาง กทม. 10310
 • bd2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2 เลขที่ 333 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
 • bd4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม. 10530
 • bd5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เลขที่ 79 หมู่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130
 • bdk โรงเรียนบ้านดอยคำ เลขที่ 68 หมู่ 7 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • bdw โรงเรียนบางดีวิทยาคม เลขที่ 59 หมู่ 10 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
 • ben โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เลขที่ 111 หมู่ 12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • bft โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า หมู่ 3 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 • bhn โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เลขที่ 162 หมู่ 2 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • bj1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
 • bjk โรงเรียนบ้านจะคือ เลขที่ 419 หมู่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 • bkd โรงเรียนวัดบางกระดี่ เลขที่ 47 หมู่ 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
 • bkl โรงเรียนบ้านกลาง หมู่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 • bkm โรงเรียนบ้านคำสร้อย หมู่ 1 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
 • bkn โรงเรียนวัดบ้านคลอง หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
 • bko โรงเรียนบ้านคุรอด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
 • bkp โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เลขที่ 22/3 แสมดำ บางขุนเทียน กทม.
 • bkk โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
 • bkr โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
 • bks โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เลขที่ 48 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • bkt โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เลขที่ 88/2685 หมู่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
 • bkw โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เลขที่ 224 หมู่ 5 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
 • bky โรงเรียนบ้านโคกยาง เลขที่ 64 หมู่ 14 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
 • blh โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จ.สุโขทัย
 • blk โรงเรียนบ้านลำแก่น เลขที่ 25 หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
 • bls โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
 • blw โรงเรียนบ้านวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 71190
 • bmb โรงเรียนบ้านแม่ปะ เลขที่ 178 หมู่ 1 อ.เถิน จ.ลำปาง
 • bmc โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 • bmk โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว เลขที่ 181 หมู่ 4 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • bmm โรงเรียนบ้านแม่เมย เลขที่ 216 หมู่ 6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • bml โรงเรียนบ้านเหมืองลึก เลขที่ 6 หมู่ 2 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • bmn โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 75 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
 • bmo โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
 • bmp โรงเรียนบ้านแม่ป้อก หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
 • bmt โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน เลขที่ 527 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
 • bmw โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 • bmy โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
 • bnj โรงเรียนบ้านหนองโจด ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 • bnn โรงเรียนวัดบางนานอก เลขที่ 16/1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
 • bnp โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 • bnr โรงเรียนบ้านในไร่ หมู่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 • bnv โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
 • bp เปลี่ยนเป็น bpr โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เลขที่ 154 หมู่ 8 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • bpk โรงเรียนบ้านปงเคียน เลขที่ 101 หมู่ 10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
 • bpl โรงเรียนบ้านป่าเลา หมู่ 16 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • bpn โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เลขที่ 150 หมู่ 4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
 • bpp โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • bps โรงเรียนบ้านทาป่าเปา หมู่ 6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • bpt โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • bpv โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา หมู่ 4 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 • bpw โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 • brm โรงเรียนบ้านรวมมิตร หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 • brr โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เลขที่ 222 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • brp โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เลขที่ 102 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
 • brs โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 126 ถ.ศิริพงษ์ แขวงสำรายราษฎร์ เขตพระนคร กทม.
 • brw โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เลขที่ 292 หมู่ 10 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
 • bry โรงเรียนบ้านบารายี ต.บ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
 • bsc โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • bsk โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฏร์พัฒนา) ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • bsl โรงเรียนบ้ามสามหลัง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
 • bsp โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลขที่ 136 หมู่ 11 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230
 • bsr โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์) หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
 • bss โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • bst โรงเรียนบ้านสถาน หมู่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
 • bsv โรงเรียนบางสะพานวิทยา เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
 • bsw โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 • bsy โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เลขที่ 186 หมู่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57130
 • btc โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
 • btl โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เลขที่ 1 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม.
 • btn โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” อ.ควนกาหลง จ.สตูล
 • btp โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
 • bts โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
 • bua โรงเรียนวัดสระบัว เลขที่ 6 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • bvs โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เลขที่ 144 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
 • bws โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร เลขที่ 186 หมู่ 3 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน
 • bww โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 • bwy โรงเรียนบ้านเวียงยอง เลขที่ 231 หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
 • bys โรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42100
 • cbl โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เลขที่ 324 หมู่ 3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 • ccc โรงเรียนชิตใจชื่น เลขที่ 146 หมู่ 4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
 • ccd โรงเรียนชุมชนดอนตาล  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
 • ccp โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เลขที่ 40/1หมู่ 6 บางแวก ภาษีเจริญ กทม. 10160
 • ch2 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 หมู่ 3 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 • cha โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เลขที่ 331/4 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
 • chj โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ เลขที่ 53 หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • chs โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เลขที่ 77 หมู่ 4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 • chv โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา เลขที่ 75 ซอยอักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 • chw โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เลขที่ 371 หมู่ 10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
 • ckb โรงเรียนวัดเชิงกระบือ หมู่ 1 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • ckk โรงเรียนจักรคำคณาทร เลขที่ 426 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
 • ckp โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” เลขที่ 87 หมู่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 • cks โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ckv โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เลขที่ 241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
 • ckw โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่ 350 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
 • cmw โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
 • cmu มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • cpd โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 ถ.เพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 • cpm โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
 • cpw โรงเรียนช่องพรานวิทยา เลขที่ 158 หมู่ 2  ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120
 • cr3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ถ.แม่จัน-เชียงแสน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
 • csa โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี เลขที่ 190 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
 • cst โรงเรียนบ้านไชยสถาน เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
 • csw โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เลขที่ 242 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 • ctw โรงเรียนเชตวันวิทยา ต.หัวทุ่ง  อ.ลอง  จ.แพร่  54150
 • cwl โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เลขที่ 86 หมู่ 2 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • cwm โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เลขที่ 87/2 หมู่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • cws โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เลขที่ 786 พระราม 3 ยานนาวา กทม.
 • cyp โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา วัดป่าซาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
 • dar โรงเรียนดาราจรัส เลขที่ 44 ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
 • dbv โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เลขที่ 132 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา
 • deb โรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขที่ 1466 เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
 • ddn โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 • dds โรงเรียนเดชอุดม เลขที่ 377 หมู่ 19 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
 • dhm โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เลขที่ 98 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • dkh โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • dkk โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • dkl โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • dlp โรงเรียนดอยลานพิทยา หมู่ 11 บ้านใหม่ดอยลาน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 • dpk โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ 658/1 ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
 • dpw โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม เลขที่ 189 หมู่ 6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
 • drk โรงเรียนดาราคาม เลขที่ 932 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
 • drs โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 97 หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
 • dsk โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เลขที่ 175 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
 • dsn โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • dsp โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม เลขที่ 37 หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 • dss โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 554 ถ.อุตรกิจ จ.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 • dwk โรงเรียนดอยงามวิทยาคม เลขที่ 98 หมู่ 11 ต. ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
 • edp มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 • enf สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • fkk โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เลขที่ 217 หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 • fkw โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เลขที่ 107 หมู่ 10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
 • hhh โรงเรียนหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • hhv โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เลขที่ 240  ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 • hkk โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา อ.จุน จ.พะเยา
 • hkl โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เลขที่ 365 หมู่ 1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
 • hoo โรงเรียนวัดตุ้มหู หมู่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • hsw โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เลขที่ 204 หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 • hsy โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 139 หมู่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 • hws โรงเรียนหอวัง เลขที่ 16/9 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
 • hyw โรงเรียนห้วยยางวิทยา เลขที่ 47 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
 • ibr โรงเรียนอินทร์บุรี เลขที่ 109 หมู่ 1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
 • ils โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ เลขที่ 261 ม.1 ถ.สุขุมวิท อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
 • isa โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • isb โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ เลขที่ 39/7 ซ.นิชดาธานี ถ.สามัคคี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • jjw โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เลขที่ 340 หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270
 • jrs โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • jvp โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ กทม.

k-l-m-n-o-p-q-r

 • kan โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เลขที่ 209 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 • kbp โรงเรียนบ้านปราสาทเบง หมู่ 6 บ้านปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
 • kbs โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขที่ 26/2 หมู่ 4 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • kby โรงเรียนกบินทร์วิทยา เลขที่ 166 หมู่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 • kci โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 • khk โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ หมู่ 4 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 • khp โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
 • kjn โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • kjs โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เลขที่ 124 หมู่ 17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
 • kjt โรงเรียนวัดกระโจมทอง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 • kkk โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
 • kkp โรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 • kks โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • kkw โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • kla โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม เลขที่ 34 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
 • klm โรงเรียนกิ่วลมวิทยา เลขที่ 106 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 • kln โรงเรียนเขลางค์นคร เลขที่ 249 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100
 • kls โรงเรียนกมลาไสย เลขที่ 184 หมู่ 15 ถ.ราษฎรบริหาร ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
 • klt โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) เลขที่ 646 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
 • klw โรงเรียนเกวลินวิทยา เลขที่ 120/19 ม.16 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
 • knp โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
 • kns โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 • knt โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 • knw โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขที่ 4 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • kok โรงเรียนวัดโคกสังข์”ประชานุกูล” หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
 • kpk โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กทม.
 • kpl โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เลขที่ 7 หมู่ 1 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
 • kpp โรงเรียนกะปงพิทยาคม หมู่ 1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
 • kpr มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 • kps โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม.
 • kra โรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) เลขที่ 63/3 หมู่ 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 • ksb โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 • ksp โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ หมู่ 10 ถ.ชยางกูร ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
 • ksc โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง หมู่ 3 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
 • kss โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ถ.มาลัย ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 • ksw โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ เลขที่ 16 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • kth โรงเรียนเก้งเต็ก เลขที่ 80 หมู่ 8 ถ.เอื้ออำนวย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
 • kts โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า หมู่ 3 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000
 • ktw โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 • kty โรงเรียนอนุบาลกิติยา เลขที่ 593 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 • kus มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • kwk โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เลขที่ 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
 • kys โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี หมู่ 5 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
 • kyw โรงเรียนเกาะยาววิทยา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
 • lbk โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เลฃที่ 504 ซ.เจริญกรุง80 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
 • ldd โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ หมู่ 2 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 • lks โรงเรียนลำปางกัลยาณี เลขที่ 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • lnr ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา สวนภูมิรักษ์ ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • lpw โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา เลขที่ 54/15 หมู่ 5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
 • lrb โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 • lts โรงเรียนลิไทพิทยาคม หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
 • lws โรงเรียนไหล่หินวิทยา เลขที่ 462 หมู่ 2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • mbl โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เลขที่ 1147 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10310
 • mbw โรงเรียนเมืองบัววิทยา ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
 • mck โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เลขที่ 65 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
 • mcr โรงเรียนเมืองเชียงราย เลขที่ 460 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 • mcs โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
 • mdw โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เลขที่ 137 หมู่ 3 บ้านโคกสูง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 • mek โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 13 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120
 • mfe โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
 • mhn โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เลขที่ 208 หมู่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • mjk โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เลขที่ 139 หมู่ 6 ต.แม่เจดีย์ จ.เชียงราย 57260
 • mka โรงเรียนบ้านแม่ข่า เลขที่ 620 หมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
 • mkj โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เลขที่ 1999 หมู่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • mkp โรงเรียนมักกะสันพิทยา เลขที่ 846/17 ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10320
 • mmk โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม.10200
 • mms โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • mnw โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
 • mny โรงเรียนเมืองนครนายก เลขที่ 9 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก
 • mot โรงเรียนหมอนทองวิทยา เลขที่ 85 หมู่ 7 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 • mow โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เลขที่ 36 หมู่ 13 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
 • mpb โรงเรียนเมืองปราณบุรี เลขที่ 73 หมู่ 2 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
 • mpk โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เลขที่ 64 หมู่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
 • mps โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เลขที่ 519 ถ.มหาพฤฒาราม บางรัก กทม.
 • mpw โรงเรียนแม่พริกวิทยา เลขที่ 37 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
 • mrw โรงเรียนมหาวีรานุวัตร เลขที่ 661 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
 • msk โรงเรียนมัญจาศึกษา ถ.กลางเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
 • mss โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เลขที่ 97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 • mst โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  ถ.อำเภอ  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • msv โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา เลขที่ 607 หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
 • msw โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
 • msy โรงเรียนแม่สันวิทยา เลขที่ 144 หมู่ 1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 • mwk โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
 • mws โรงเรียนเมืองปานวิทยา เลขที่ 285 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 • mtp โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เลขที่ 191 ม.3 ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • mts โรงเรียนแม่แตง เลขที่ 115 ม.8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
 • mtt โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เลขที่ 1325 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
 • myn โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เลขที่ 342 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
 • mys โรงเรียนเมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
 • nar โรงเรียนบ้านนาราบ เลขที่ 48 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
 • nay สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • nbr โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เลขที่ 333 ถนนไทยรามัญ แขวงสามสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
 • ncr โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม เลขที่ 120 หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • ncw โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
 • ndk โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • ngs โรงเรียนบ้านหนองเกิด เลขที่ 291 หมู่ 3 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • nkk โรงเรียนนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • nkm โรงเรียนบ้านนาขมิ้น เลขที่ 76 หมู่ 3 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
 • nks โรงเรียนน่านนคร ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
 • nkv โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
 • nkw โรงเรียนนพคุณวิทยา เลขที่ 388 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • nmb โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เลขที่ 5/23 ลาดพร้าว 69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
 • nmi โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 • nmm โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เลขที่ 88/7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
 • nmp โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180
 • nms โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • npa โรงเรียนบ้านหนองผำ หมู่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
 • npk โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เลขที่ 112 หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
 • npp โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
 • nps โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เลขที่ 15 ซ.ติวานนท์ 32 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • npr โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 • npw โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา เลขที่ 506 เจริญกรุง 57 เขตยานนาวา สาทร กทม.
 • nrp โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 • nsk โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เลขที่ 261 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • nsp โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
 • nss โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่ 139 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
 • nsw โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู
 • ntn โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180
 • nty โรงเรียนณัฐญาศึกษา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
 • nvs โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เลขที่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 • nwk โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข1-330 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
 • nws โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ
 • nww โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เลขที่ 52 หมู่ 8 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดหาร 49160
 • nyk โรงเรียนบ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • nyw โรงเรียนนายางวิทยา เลขที่ 138 หมู่ 5 ต.นายาง อ.สบปราบ จ. ลำปา
 • ong โรงเรียนองครักษ์ เลขที่ 78 หมู่ 3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
 • pad โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” เลขที่ 660 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 • pai โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 14/1 หมู่ 4 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 • pay โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เลขที่ 97 หมู่ 7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 • pbs โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
 • pbw โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เลขที่ 359/444 ปรีดีพนมยงค์ สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
 • pcb โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เลขที่ 261 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
 • pcc โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • pcl โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
 • pch โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก
 • pcv โรงเรียนประชาราชวิทยา หมู่ 1 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
 • pdb โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ เลขที่ 141 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • pdk โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร หมู่ 3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 • pds โรงเรียนวัดปัวดอย อ.ปง จ.พะเยา 56140
 • pha โรงเรียนพญาเม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
 • phd โรงเรียนผาณิตวิทยา เลขที่ 55 หมู่ 1 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเขิงเทรา
 • phs โรงเรียนป้วยฮั้ว เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
 • phy โรงเรียนพญาไท เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
 • pjs โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) เลขที่ 53 ซ. 65 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160
 • pkc โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • pkd โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) หมู่ 3 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 • pkj โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 • pkk โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เลขที่ 182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • pkn โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
 • pks โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) เลขที่ 9 หมู่ 9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
 • plo โรงเรียนปล้องวิทยาคม เลขที่ 120 หมู่ 9 ต.ปล้อง อ. เทิง จ. เชียงราย
 • pls โรงเรียนบ้านผาหลัก เลขที่ 105 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160
 • plw โรงเรียนพญาลอวิทยาคม เลขที่ 529 หมู่ 11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
 • pm1 โรงเรียนประภามนตรี 1 เลขที่ 21/405 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กทม. 10260
 • pm2 โรงเรียนประภามนตรี 2 เลขที่ 99/551 ม. 8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • pm3 โรงเรียนประภามนตรี 3 เลขที่ 77/7 ม. 11 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • pmn โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เลขที่ 1 หมู่ 5 นวมินทร์ 81 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
 • pmr โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เลขที่ 55 ซ.รามอินทรา 7 ถ.รามอินทรา บางเขน กทม. 10220
 • pnc โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เลขที่ 51 หมู่ 4 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • pnr มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 • pns โรงเรียนประถมนนทรี ซ.นาวิน ถ.เชื้อเพลิง ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
 • pol เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • ppa โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เลขที่ 595 ซ.จ่าโสด ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
 • ppc โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เลขที่ 5/2 ไมตรีจิตต์ ถ.หลวง ป้อมปราบ กทม.
 • ppf โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง เลขที่ 208 หมู่ 1 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • ppk โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
 • ppp โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 • pps โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เลขที่ 4146 ดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 • ppy โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เลขที่ 250 หมู่ 1 ต.สันติสุขอ.พาน จ.เชียงราย 57120
 • pra โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
 • prc โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
 • prp โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
 • prs โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เลขที่ 711 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
 • prt โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เลขที่ 115 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
 • pry โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เลขที่ 1/1 เขตพระนคร กทม. 10200
 • psk โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง
 • psl โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย เลขที่ 60/3 ม.7 ซ.วัดศรีวารีน้อย อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
 • pss โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา เลขที่ 27 หมู่ 3 วัดท่าน้ำ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
 • pst โรงเรียนพุทธโสธร เลขที่ 134 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • pti โรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ptk โรงเรียนปทุมคงคา เลขที่ 920 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
 • ptl โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เลขที่ 117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 • ptn โรงเรียนวัดบางประทุนนอก เลขที่ 22 หมู่ 10 ซ.เอกชัย 9 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 
 • ptp โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ เลขที่ 124 หมู่10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
 • pts โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • ptt โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
 • ptw โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • pus โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
 • put โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
 • pvk โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
 • pwc โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เลขที่ 16 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10240
 • pwh โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา วัดร่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 
 • pwk โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 • pwl โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 • pws โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา เลขที่ 153 หมู่ 3 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
 • pwv โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เลขที่ 104 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 • pyp โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 • rbs โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง ถ.สนามไชย กทม. 10200
 • rcn โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • rjv โรงเรียนวัดราชาธิวาส เลขที่ 4 ถ.สามเสน ซ.9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
 • rkk โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
 • rkp โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 204 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
 • rks โรงเรียนวัดราชคฤห์ เลขที่ 518-520 เทอดไทย 14 ถ.เทอดไทย แขวงบาลยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
 • rku โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ หมู่ 6 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
 • rkw โรงเรียนร้องเข็มวิทยา ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 • rmt โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 9/9 แสมตำ บางขุนเทียน กทม. 10150
 • rnb โรงเรียนราชินีบูรณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 • rnm โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
 • roi วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เลขที่ 177 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
 • rpk โรงเรียนร่องปลาขาว ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
 • rrs โรงเรียนบุรารักษ์ เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 • rru โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เลขที่ 122 ซ.103/1-2 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา แขวงบางนา กทม. 10260
 • rsl โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.
 • rsm โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • rss โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ เลขที่ 181 หมู่ 1 ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
 • rst โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน กทม.
 • rtw โรงเรียนร่องตาทีวิทยา เลขที่ 374 หมู่ 10 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
 • run โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ เลขที่ 224 ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 • rwn โรงเรียนราชวินิต เลขที่ 291/1 ถ.ราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กทม. 10300
 • rws โรงเรียนราชคฤห์วิทยา วัดราชคฤห์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

s-t-u-v-w-x-y-z

 • sai โรงเรียนวัดไทร เลขที่ 633 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
 • sak โรงเรียนสาคลีวิทยา เลขที่ 73/1 หมู่ 1 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
 • sam โรงเรียนสมุทรปราการ เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 • san โรงเรียนสวนอนันต์ เลขที่ 65 ซ.วัดดงมูลเหล้ก ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม.10700
 • sas โรงเรียนสา เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
 • saw โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 199 หมู่ 4 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
 • sbk โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว เลขที่ 63/1 ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240
 • sbn โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 27 ถ.เจริญสวัสดิ์ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110
 • sbs โรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 • sbv โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จ.ลพบุรี
 • sbw โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา 129 หมู่ 5 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
 • sby โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เลขที่ 41/1 หมู่ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000
 • scc โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เลขที่ 146 ถ.เทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600
 • sch โรงเรียนสุขเจริญผล เลขที่ 182 ม. 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • scs โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
 • sdr โรงเรียนศรีสุดาราม 54/8 ซ.วัดศรีสุดาราม ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.
 • sds โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง เลขที่ 125 หมู่ 3 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 • sdw โรงเรียนสอยดาววิทยา เลขที่ 81 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
 • sdy โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • shs โรงเรียนวัดชนะสงคราม เลขที่ 77/1 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200
 • shp โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เลขที่ 56 หมู่ 1 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 • shc โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 94 ถ.สุนทรโกษา แขตคลองเตย แขวงคลองเตย กทม. 10110
 • shw โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  อ.เสาไห้  จ.สระบุรี
 • sila โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เลขที่ 212 ซ. กรุงเทพ-นนท์ 21 ถ.กรุงเทพนนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800
 • sim โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป.ร้อยเอ็ด 3 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 • sis โรงเรียนสิริศึกษา เลขที่ 220 ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • siw โรงเรียนศิริวิทยา เลขที่ 2 ม. 4 ถ.สขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • sjb โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เลขที่ 75 ม. 9 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • sjc โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ซอยคอนแวนต์ ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
 • sjp โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา หมู่ที่ 3 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • sjs โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) เลขที่ 4 บางขุนเทียน 12 เขจบางขุนเทียน กทม.
 • sjt โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เลขที่ 420/504 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • sjw โรงเรียนสบจางวิทยา เลขที่ 3 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 • sk2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2จ.สุโขทัย
 • skk โรงเรียนสองแคววิทยาคม เลขที่ 94 หมู่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
 • skl โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.10200
 • skr โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา อ.เด่นชัย จ.แพร่
 • sks โรงเรียนสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
 • skw โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เลขที่ 111 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
 • sky โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 • slp โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เลขที่ 229 หมู่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
 • sls โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ เลขที่ 555 ถ.ไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510
 • slw โรงเรียนสันสะลีกวิทยา เลขที่ 391 ม.2 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
 • sly โรงเรียนสันสลีหลวงสันนายาว หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57140
 • sm05 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
 • smb โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 เลขที่ 171 หมู่ 2 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
 • smc โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ซ.สาทร 15 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
 • smd โรงเรียนวัดแสมดำ เลขที่ 40 ม.3 แสมดำ บางขุนเทียน กทม.
 • smg โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง เลขที่ 8 หมู่ ถ.ชยางกูร อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
 • smk โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
 • smm โรงเรียนศรีมโหสถ เลขที่ 217 ตำบลโคกบีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • smp โรงเรียนศรีมหาโพธิ เลขที่ 119 หมู่9 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 • sms โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 13 หมู่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • snc โรงเรียนสนามชัยเขต 529 ม.4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
 • sng โรงเรียนวัดสะแกงาม เลขที่ 42/2 หมู่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
 • snk โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 • snp โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เลขที่ 186 สุขุมวิท 22 คลองเตย กทม.
 • snt โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เลขที่ 293 ม.2 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
 • sns โรงเรียนไทรน้อย เลขที่ 127 ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
 • snw โรงเรียนพร้านีลวัชระ  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • soh โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เลขที่ – หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 • som โรงเรียนวัดโสมนัส เลขที่ 646/2 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
 • son โรงเรียนวัดสน เลขที่ 102 หมู่ 5 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ กทม.
 • sop ศูนย์อพยพแปลง 8 เลขที่ – หมู่ที่ 2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 • sp1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • sp2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • spa โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เลขที่ 2000/22 ถ. ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. 10400
 • spc โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เลขที่ 11/2 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 • spj โรงเรียนโสภรจริยธรรมวิทยา ต.เวียง อ เชียงของ จ เชียงราย 57140
 • spk โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เลขที่ 25 หมู่ 6 บ้านพวงพยอม อ.สันติสุข จ.น่าน
 • spl โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง 
 • spn โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เลขที่ 58 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 • spp โรงเรียนบ้านสะพานเสือ หมู่ 3 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
 • sps โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
 • spt โรงเรียนนักบุญเปโตร ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • spw โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา เลขที่ – หมู่ 2 ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 • spy โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมชราชินูปถัมภ์  เลขที่ 1598 ถ.กรุงเกษม ป้อมปราบฯ กทม. 10100
 • sra โรงเรียนบ้านสระ เลขที่ 126 หมู่ 12 ตำบลสระ อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 • srf โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เลขที่ 5 ถนน ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 10270 
 • sri โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 497 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 • srk โรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • srm โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เลขที่ 14/8 หมู่ 6 เขตหนองจอก กทม. 10530
 • srn โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เลขที่ 103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 • srs โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 196/2 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.อัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
 • srt โรงเรียนสิริรัตนาธร เลขที่ 824 อุดมสุข 30 สุขุมวิท 103 บางนา กทม. 10260
 • sru มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • srv โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม หมู่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • srw โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) เลขที่ 20 หมู่ 5 บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • srz โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
 • ss2 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เลขที่ 16 ซ.โชติวัฒน์ 18 บางรัก กทม. 12300
 • ssb โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี กทม.
 • ssc โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม หมู่ 5 ต.งิ้ว อ.เทิง เชียงราย
 • ssg โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เลขที่ 45/45 ซ.บางกรวยไทรน้อย 10 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • ssk โรงเรียนสตรีสิริเกศ ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 • ssm โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
 • ssn โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เลขที่ 198 หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
 • ssp โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เลขที่ 489 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270
 • ssr  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
 • sss โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม.10120
 • ssv โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เลขที่ 279/1 ซ.กรุงเทพ-นนท์ 56 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กทม. 10800
 • ssw โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เลขที่ 132/11 สามเสนใน พญาไท กทม.10400
 • stb โรงเรียนสาธิตบางนา เลขที่ 103 ม.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • stc วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
 • std โรงเรียนสันติดรุณ 44/6 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.74 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • stm โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 55/1 ถ.อาคารสงเคราะห์ เขตสาทร กทม. 10210
 • stn โรงเรียนสตรีนนทบุรี เลขที่ 120 ถ.พิบูลสงคราม อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • stp โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เลขที่ 58 หมู่ 12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 • sts โรงเรียนศรีพฤฒา เลขที่ 100/600 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
 • stw โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200
 • sut โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
 • suw โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
 • svp โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ เลขที่ 189 หมู่ 4 ถ.บางพลี – หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • svr โรงเรียนวารินชำราบ ถ.อุบลศรีสะเกษ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
 • svs โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เลขที่ 308 ม.10 ต.คลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
 • sw3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เลขที่ 70 หมู่ 2 แฃวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
 • sw2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เลขที่ – ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
 • swa โรงเรียนบ้านสว้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
 • swb โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน หมู่ 4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • swc โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 • swk โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เลขที่ 159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 • swm โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม เลขที่ 48 หมู่ 4 ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510
 • swn โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร หมู่ 5 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 • swp โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จ.พะเยา
 • swr โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เลขที่ 222 หมู่ 5 ถ.ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม. 10520
 • sws โรงเรียนสวนศรีวิทยา เลขที่ 1/88 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110
 • swt โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เลขที่ 134 หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
 • sww โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เลขที่ 192 หมู่10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
 • syw โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เลขที่ 20 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 • t32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 เลขที่ – หมู่ 3 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 • t98 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 เลขที่ 164 หมู่ 10 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 • tap โรงเรียนตาพระยา เลขที่ 182 หมู่ 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
 • tch โรงเรียนท่าชัยวิทยา เลขที่ 113 หมู่ 11 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
 • tes โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เลขที่ 39 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 • tha โรงเรียนทับสะแกวิทยา เลขที่ 14 หมู่ 1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
 • thm โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • thw โรงเรียนธงชัยวิทยา เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
 • tjd โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ เลขที่ 301 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
 • tks โรงเรียนวัดท่าข้าม เลขที่ 3 ถ.พระราม 2 ซ.อนามัยงามเจริญ 18 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
 • tkw โรงเรียนทุ่งคาวิทยา เลขที่ 223 หมู่ 10 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
 • tkt โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
 • tlh โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  
 • tmc โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เลขที่ 661 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
 • tni สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
 • tnn โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • tnp โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เลขที่ 18/1 หมู่ 15 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • tns โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • tpb โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ 658/1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 • tpk โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เลขที่ 189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
 • tpp โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เลขที่ 89 หมู่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 • tpr โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • tps โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เลขที่ 135 หมู่ 3 อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
 • tpv โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เลขที่ 1/3 หมู่ 12 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
 • tpw โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เลขที่ 1/3 หมู่ 2 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290
 • tra โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ เลขที่ 61 หมู่ 4 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
 • trm โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เลขที่ 50 หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 • trp โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เลขที่ 3 เทศบาล ต.ท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 • trs โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 • tsp โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
 • ttp โรงเรียนทวีธาภิเศก เลขที่ 505/5 ซ.ทวีธาภิเศก ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
 • ttt โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม เลขที่ 21 หมู่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
 • ttu โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
 • tud โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง เลขที่ 188 ม.2 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
 • tun โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
 • tuv โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ 3 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • tuw โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เลขที่ 156 หมู่ 10 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
 • twk โรงเรียนเทิงวิทยาคม ถ.พิศาล อ.เทิง จ.เชียงราย
 • twp โรงเรียนทับปุดวิทยา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
 • tws โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 • twy โรงเรียนเถินวิทยา เลขที่ 182 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
 • uds โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เลขที่ 161/1 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 • uns โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 • utd โรงเรียนอุตรดิตถ์ เลขที่ 15 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 • utw โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เลขที่ 55 หมู่ 6 ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 61000
 • vjc โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เลขที่ 197 ถ.ราชวิถี ดุสิต กทม. 10300
 • vjs โรงเรียนวัดจักรสีห์ เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 • vku โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เลขที่ 84 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • vps โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • vns โรงเรียนวิชชานารี เลขที่ 176 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 • vtk โรงเรียนวัดทากาศ เลขที่ 160 หมู่ 6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
 • wap โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 • waw โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • wbb โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เลขที่ 69 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 • wbk โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เลขที่ 84/2 หมู่ 8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 • wbm โรงเรียนวัดบ้านใหม่ หมู่ 8 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 • wbn โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เลขที่ 250 ถ.พระสุเมรุ เขตพระนคร กทม. 10200
 • wbp โรงเรียนวัดบัวผัน เลขที่ 82 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
 • wbw โรงเรียนวัดบุญเรืองวิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 • wck โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 • wcw โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา วัดไชยสถาน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
 • wds โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน เลขที่ 456 หมู่ 14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
 • wdk โรงเรียนวังดาลวิทยาคม เลขที่ 113 หมู่ 10 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 • wfm โรงเรียนวัดฝังหมิ่นวิทยา วัดฝั่งหมิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • wfw โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ.สอง จ.แพร่ 54120
 • whk โรงเรียนวัดหัวกระบือ เลขที่ 89 ซ.เทียนทะเล 19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
 • whs โรงเรียนวิหารขาว เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
 • wjd โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 ม.4 อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
 • wjl โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
 • wjp โรงเรียนวัดแจ้งพรหมนคร เลขที่ 52/1 หมู่ 1 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 • wkb โรงเรียนวิชากร เลขที่ 3981 ถ.มิตรไมตรี 2 เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400
 • wkh โรงเรียนวัดโคกหาด หมู่ 7 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
 • wkk โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 • wkn โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
 • wks โรงเรียนวัดกก เลขที่ 54/4 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 บางขุนเทียน กทม.
 • wkw โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 • wld โรงเรียนวัดลำกะดาน เลขที่ 39 ซ นิมิตใหม่ 66 ถ.นิมิตใหม่ สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
 • wls โรงเรียนวัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) เลขที่ 30 หมู่ 1 ซ.วัดเลา ถ.พระรามที่ 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม. 10150
 • wmc โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เลขที่ 2042 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • wmk โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา วัดแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • wml โรงเรียนวัดมะลิ เลขที่ 487/13 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
 • wmp โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 • wms โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
 • wmw โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
 • wnb โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
 • wnd โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เลขที่ 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 • wnh โรงเรียนวัดหนองหอย อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • wnj โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
 • wnp โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
 • wnr โรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ 3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
 • wns โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 • wnw โรงเรียนวังเหนือวิทยา เลขที่ 447 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
 • wny โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เลขที่ 862 หมู่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย้น จ.สระแก้ว 27210
 • wpb โรงเรียนวัดประชาบำรุง เลขที่ 24/4 หมู่ 9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.
 • wpc โรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
 • wpd โรงเรียนวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) เลขที่ 163 ซ.เพชรเกษม 34 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 • wpk โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขที่ 212 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 • wpm โรงเรียนวัดโพธิ์งาม หมู่ 1 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 • wpn โรงเรียนวัดโพธินิมิตร เลขที่ 309 ซ.เทอดไท 19 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.
 • wpr โรงเรียนวัดพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
 • wps โรงเรียนวัดพร้าว หมู่ 4 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
 • wpt โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10500
 • wpy โรงเรียนวัดพระญษติการาม(ศุภสุขบำรุง) หมู่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • wrb โรงเรียนวัดรางบัว เลขที่ 21 หมู่ 6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 • wrk โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เลขที่ 41 หมู่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
 • wrs โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • wrt โรงเรียนวัดตึกราชา เลขที่ 20/1 หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 • wsb โรงเรียนวัดสีสุก เลขที่ 23 ม.6 ซ.28 ถ.พระราม2 บางมด จอมทอง กทม.
 • wsk โรงเรียนวัดศรีสาคร หมู่ 8 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 • wss โรงเรียนวัดสระเกศ เลขที่ 344 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
 • wst โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เลขที่ 140 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.
 • wsy โรงเรียนวัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) หมู่ 8 สามวาตะวันออก คลองสามวา กทม.
 • wtk โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เลขที่ 209 หมู่ 5 ต.วังตะเคียนวิทยาคม
 • wtl โรงเรียนวัดตะล่อม เลขที่ 4 หมู่ 1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.
 • wtn โรงเรียนวัดทองใน เลขที่ 412 ซอยอ่อนนุช 25 เขตสวนหลวง กทม. 10250
 • wtp โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เลขที่ 2 หมู่ 5 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 • wts โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เลขที่ 1253 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • wtw โรงเรียนวังทองวิทยา หมู่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
 • wwj โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร เลขที่ 36 ซ.บางแวก1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
 • wwk โรงเรียนวาวีวิทยาคม เลขที่ 290 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
 • wws โรงเรียนวัดสังเวช เลขที่ 108 ถ.ลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
 • wwt โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เลขที่ 188 ซ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี 21 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
 • wyk โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
 • wyr โรงเรียนวัดยางสุทธาราม เลขที่ 767/92-94 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
 • wys โรงเรียนบ้านวังยาว เลขที่ 115 หมู่ 4 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190
 • wyw โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 • ybs โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต กทม.
 • ynw โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เลขที่ 146 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
 • yor โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เลขที่ 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
 • yrm โรงเรียนวัดยายร่ม เลขที่ 24ก ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
 • ywk โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม เลขที่ 218 หมู่ 12 บ้านยางฮอม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
 • zwl โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย เลขที่ 1799 ถ.รางรถไฟเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270