สร้างเมื่อ พฤ, 01/10/2552 – 20:56

ตอนที่ 10 ปีที่ 9 เข้าสู่โลก web 2.0

(1 พฤษภาคม 2551 ถึง 30 เมษายน 2552)

           ได้ทดลองใช้ Blog ในการจัดการเรียนการสอน มา 1 ภาคเรียนเต็มๆ คิดว่าเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ จะขยายผลให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้นำไปใช้ ก็กะประมาณไว้ สัก 20 โรงเรียนก็น่าจะพอใจแล้ว แต่ก่อนจะเริ่มขยายผล ก็เจอสิ่งประหลาดบนโลกนี้เข้าเต็มๆ ครับไม่ประหลาดได้อย่างไร ลอกงานคนอื่นเขา ที่เขาบอกว่าลอกได้ ไม่ต้องอ้างอิงก้ได้ แต่พอเอาเข้าจริง จะเอาเราติดคุก ต้องติดตามครับ….

….ยังมีต่อ…