ดอกบัวบาน “ครูผู้มีแต่ให้” รายการดอกบัวบาน ตอน “ครูผู้มีแต่ให้ ทางสถานีโทรทัศน์ DLTV 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 รายการที่นำเสนอบุคคลที่น่ายกย่อง หรือบุคคลที่ประกอบด้วยคุณงามความดี บุคคลที่ดำเนินชีวิตบนหลักธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน เวลา 30 นาที ออกอากาศวันจันทร์ 16.00-16.30 น. , 22.00-22.30 น.

ตอนที่ 1-1
ตอนที่ 1-2
ตอนที่ 2-1
ตอนที่ 2-2
ตอนที่ 3-1