เว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป / เยาวชน

รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ www.thaigoodview.com
ผลิตโดย นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544 – 2545

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ได้จัดดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปีพุทธศักราช 2544 -2545 เพื่อดำเนินการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน จำนวน 14 ประเภท คือ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์สารคดี ศิลปิน (นักพากย์ภาพยนตร์ , นักแสดงโทรทัศน์ , นักร้องนักดนตรี , พิธีกร , นักแสดงตลก นักแสดงภาพยนตร์) เพลงและดนตรี แถบบันทึกเสียง วารสาร หนังสือพิมพ์ ผู้อุปถัมภ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ หนังสือการ์ตูน สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตผลงานสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านสติปัญญา คุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความบันเทิงที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ผลิตผลงานสื่อมวลชนอื่น ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องและได้แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 14 คณะ ขึ้น เพื่อดำเนินการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนในแต่ละประเภท
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน จึงขอประกาศผลการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

รายการโทรทัศน์

 1. รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนอายุ 0 – 6 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
  รายการ “เจ้าขุนทอง” ผลิตโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.10-07.20 น. และเสาร์ เวลา 16.45-16.55 น.
 2. รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนอายุ 7 – 14 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
  รายการ “ทุ่งแสงตะวัน” ผลิตโดย บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ทุกวันเสาร์ เวลา 07.30 – 08.00 น.
 3. รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
  รายการ “แคมปัสซีรีส์” ผลิตโดย บริษัท ไอทีวี จำกัด ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ไอทีวทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-11.00 น.
 4. ละครโทรทัศน์ รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
  ละครเรื่อง “น้ำพุ” ผลิตโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18.30-19.30 น.
 5. รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
  ละครเรื่อง “บันทึกของไมตรี” ผลิตโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
 6. ายการภาพยนตร์การ์ตูนดีเด่นสำหรับเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
  ภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง “ปังปอนด์ ดิแอนนิเมชั่น” ผลิตโดย บริษัท วิธิดา แอนิเมชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.25 – 19.30 น.

รายการวิทยุ รางวัลดีเด่นมี 5 รางวัล ได้แก่

 1. รายการ “กลุ่มดอกเอื้องเสียงซึง”
  ดำเนินรายการโดย นางสาวนันทวัน น้อยพันธุ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ลำพูน รส. 3 เอฟ.เอ็ม 105 เมกกะเฮิร์ต จ. ลำพูน ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 12.00 น.
 2. รายการ “ฟังสบาย สบาย ได้สาระ”
  ดำเนินรายการโดย ร้อยตรี นิยมศักดิ์ ใจคิด ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท. จทร. เอ.เอ็ม 1197 กิโลเฮิร์ต จ. ลพบุรี ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 04.00 – 05.00 น.
 3. รายการ “เสียงจากประโคม เมืองไทย”
  ดำเนินรายการโดย นายประโคม ยวงหิรัญ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มทบ. 31 เอ.เอ็ม 801 กิโลเฮิร์ต จ. นครสวรรค์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.30 – 20.30 น.
 4. รายการ “บอกกล่าว เล่าแจ้ง”
  ดำเนินรายการโดย นายนัยวัฒน์ จิตตเกษม ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา เอฟ.เอ็ม 87.5 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น.
 5. รายการ “สโมสรเพื่อนงาน”
  ดำเนินรายการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม 92.5 เมกกะเฮิร์ต และ เอ.เอ็ม 819 กิโลเฮิร์ต ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.

ภาพยนตร์โฆษณา
รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “จุดหมายชีวิต” (Destination ลีซอ)
ผลิตภัณฑ์ วัน ทู คอล
บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัท เอสซี แมทช์บอกซ์ จำกัด
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา บริษัท มัคกี้ มัค จำกัด
ผู้ออกความคิดโฆษณา เสกสรร อุ่นจิตติ /สุชีรา นิมิตราภรณ์ /วัฒนีพร ปั้นมณี
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา จุฑามาศ จันทรศร/ปวีณา มาลากุล ณ อยุธยา /อานุภาพ พงษ์นะเมตตา
ภาพยนตร์ไทย
รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักทรานซิสเตอร์”

ผู้สร้าง บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำกัด
ผู้กำกับ นายเป็นเอก รัตนเรือง
ผู้แสดงนำ นายศุภกร กิจสุวรรณ นางสาวสิริยากร พุกกะเวส
ภาพยนตร์สารคดี
รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “สู่โลกนักดูนก”

อำนวยการสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนสามัญวิสคอมมีเดียส์
ดำเนินการผลิตโดย ห้างหุ้นส่วนสามัญวิสคอมมีเดียส์
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่

 1. ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “มหัศจรรย์ชีวิตมด”
  อำนวยการสร้าง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
 2. ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน”
  อำนวยการสร้างโดย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
 3. ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง“รอยไทย”
  อำนวยการสร้างโดย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินการผลิตโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดรอยไทย คอร์ปอเรชั่น

ศิลปินดีเด่นเพื่อเยาวชน

 1. นักพากย์ภาพยนตร์ดีเด่นเพื่อเยาวชน
  1. ประเภทนักพากย์ภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ รางวัลดีเด่นมี 2 รางวัล ได้แก่
   1. นายธนกฤต เจนครองธรรม
   2. นางสาวอริสรา นิทัศนานนทชัย
  2. ประเภทนักพากย์ภาพยนตร์กลางแปลง รางวัลดีเด่นมี 2 รางวัล ได้แก่
   1. นายยุติธร เอี่ยมอร่าม
   2. นางสาวชิดชนก แย้มมา
  3. ประเภทนักพากย์ทางสถานีโทรทัศน์ รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ คณะนักพากย์ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “สไปเดอร์แมน” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
   1. นายสามารถ เมฆะวิภาต
   2. นายวิรัตน์ สิงหเดชากุล
   3. นายอรุณ วชิรปิลันธน์
   4. นายวันชัย เผ่าวิบูล
   5. นายธนศักดิ์ อุ่นอ่อน
   6. นางเบญญาภา เพิ่มสุริยา
   7. นางสาววชิรา เพิ่มสุริยา
   8. นางสาวนันทนา บุญ-หลง
 2. นักร้องดีเด่นเพื่อเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่
  1. นักร้องดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายชาย ได้แก่ นายตะวัน จารุจินดา
  2. นักร้องดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวอีฟ ปานเจริญ
  3. ศิลปินกลุ่มดีเด่นเพื่อเยาวชน ได้แก่ วง D 2 B
 3. นักแสดงโทรทัศน์ดีเด่นเพื่อเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 2 รางวัล ได้แก่
  1. นักแสดงดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวอาทิตยา ดิถีเพ็ญ
  2. นักแสดงดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายชาย ได้แก่ นายเจษฎาภรณ์ ผลดี
 4. ศิลปินตลกดีเด่นเพื่อเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
  1. นายธนัช ศรีบรรจง
 5. พิธีกรดีเด่นเพื่อเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 2 รางวัล ได้แก่
  1. พิธีกรดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายหญิง ได้แก่ เด็กหญิงลักษมี ทรัพย์ปรุง
  2. พิธีกรดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายชาย ได้แก่ นายกนิษฐ์ สารสิน
 6. นักแสดงภาพยนตร์ดีเด่นเพื่อเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 2 รางวัล ได้แก่
  1. นักแสดงภาพยนตร์ดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวพิมพรรณ จันทะ
  2. นักแสดงภาพยนตร์ดีเด่นเพื่อเยาวชนฝ่ายชาย ได้แก่ นายภาณุ สุวรรณโณ

เพลงและดนตรี รางวัลดีเด่น มี 4 รางวัล ได้แก่

 1. เพลงสำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ เพลง “ไปโรงเรียน”
  ขับร้องโดย กลุ่มแมจิกคิดส์ ซิงค์เกอร์
  คำร้องโดย นายสุชาติ ดินประเสริฐสัตย์
  ทำนองโดย นายพีรสันต์ จวบสมัย
 2. เพลงสำหรับเด็กอายุ 7 – 11 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ เพลง “แบ่งปัน”
  ขับร้องโดย กลุ่มแมจิกคิดส์ ซิงค์เกอร์
  คำร้องโดย นายสุชาติ ดินประเสริฐสัตย์
  ทำนองโดย นายพีรสันต์ จวบสมัย
 3. เพลงสำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 12 – 16 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ เพลง “นางฟ้าบ้านไพร”
  ขับร้องโดย เด็กหญิงพัชรี เย็นแพง
  คำร้องและทำนองโดย นายสลา คุณวุฒิ
 4. เพลงสำหรับเยาวชนอายุ 17 ปีขึ้นไป รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ เพลง “พระจันทร์สีน้ำเงิน”
  ขับร้องโดย นายตะวัน จารุจินดา
  คำร้องและทำนองโดย นายกุศล เหล็กศิริ

แถบบันทึกเสียง
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
วารสาร

 1. วารสารสำหรับเด็ก
  รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
  รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ mini Life & family
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัท แปลนพับลิชชิ่ง จำกัด
  บรรณาธิการ นางสุภาวดี หาญเมธี
 2. วารสารสำหรับเยาวชน
  2.1 ประเภทบันเทิงคดี
  รางวัลดีเด่นมี 1 รางวัล ได้แก่ ไฮ – คลาส
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัท แอสโซซิเอทเต็ดไฮ-คลาส จำกัด
  บรรณาธิการ นายอุทัย วงศ์ไวศยวรรณ
  รางวัลชมเชยมี 1 รางวัล ได้แก่ ขวัญเรือน
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด
  บรรณาธิการ นางพนิดา ชอบวนิชชา
  2.2 ประเภทสารคดี
  รางวัลดีเด่นภาครัฐ มี 1 รางวัล ได้แก่ วารสารไทย
  ผู้จัดพิมพ์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
  บรรณาธิการ นายชาคริต จุลกะเสวี
  รางวัลดีเด่นภาคเอกชน มี 1 รางวัล ได้แก่ Advanced Thailand Geographic
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัท กรีนแมคพาย จำกัด
  บรรณาธิการ นายจำรัส จึงธีรพานิช
  2.3 ประเภทวิชาการ
  รางวัลดีเด่นมี 1 รางวัล ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผู้จัดพิมพ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  บรรณาธิการ นายดิเรก รอดสวาสดิ์
  รางวัลชมเชยมี 1 รางวัล ได้แก่ อัพเดท
  ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  บรรณาธิการ นายจุมพล เหมะคีรินทร์
 3. วารสารของสถาบันการศึกษา
  3.1 ระดับโรงเรียน
  รางวัลดีเด่นมี 1 รางวัล ได้แก่ ธารม่วงชมพู
  ผู้จัดพิมพ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
  บรรณาธิการ นางปริศนา สำราญกิจ
  รางวัลชมเชยมี 1 รางวัล ได้แก่ ร่มฟ้าเหลือง
  ผู้จัดพิมพ์ โรงเรียนสมุทรปราการ
  บรรณาธิการ นางศิริพร ปัญญายอง
  3.2 ระดับอุดมศึกษา
  รางวัลดีเด่นไม่มีผู้ใดเหมาะสม
  รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ ราชภัฎกรุงเก่า
  ผู้จัดพิมพ์ สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  บรรณาธิการ นายอนันต์ รัตนภานุศร

หนังสือการ์ตูน

 1. หนังสือการ์ตูนที่ผลิตขึ้นเพื่อจัดจำหน่าย
  1. ระดับอายุ 3 – 6 ปี
   รางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือการ์ตูนเรื่อง “ก. ไก่ไขขาน”
   ผลิตโดย บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
   รางวัลชมเชยได้แก่ หนังสือการ์ตูนเรื่อง “ปลูกป่าใหญ่ให้นกน้อย”
   ผลิตโดย บริษัท สุวีริยาสาสน์ จำกัด
  2. ระดับอายุ 7 – 12 ปี
   รางวัลดีเด่นได้แก่ หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมชุดการ์ตูนอนุรักษ์ภาษาถิ่น (ภาษาอีสาน)
   ผลิตโดย องค์การค้าคุรุสภา
   รางวัลชมเชยได้แก่
   หนังสือการ์ตูนชุด “สัตว์น้ำแปลกแปลก”
   ผลิตโดย บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
   หนังสือการ์ตูนเรื่อง “นิทานจากสมุดข่อย”
   ผลิตโดย บริษัท สุวีริยาสาสน์ จำกัด
  3. ระดับอายุ 13 ปีขึ้นไป
   รางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือการ์ตูนเรื่อง “นักสู้เต็มร้อย”
   ผลิตโดย บริษัท สุวีริยาสาสน์ จำกัด
   รางวัลชมเชย ได้แก่
   หนังสือการ์ตูนเรื่อง “กระรอกแสนรัก”
   ผลิตโดย บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
   หนังสือการ์ตูนเรื่อง “เตะระเบิดไม่ต้องเปิดตำรา”
   ผลิตโดย หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์
 2. หนังสือการ์ตูนที่ผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคม
  1. ระดับอายุ 3 – 6 ปี
   รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดเหมาะสม
   รางวัลชมเชย ได้แก่ หนังสือการ์ตูนชุด “นิทานสร้างสรรค์สังคมสดใส”
   ผลิตโดย สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  2. ระดับอายุ 7-12 ปี
   รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดเหมาะสม
   รางวัลชมเชย ได้แก่
   หนังสือการ์ตูนเรื่อง “บัญชีชาวบ้านชุด เด็กเอ๋ยเด็กดีบัญชีมีค่าอนันต์”
   ผลิตโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หนังสือการ์ตูนเรื่อง “แม่มดรักความปลอดภัย”
   ผลิตโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  3. ระดับอายุ 13 ปีขึ้นไป
   รางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือการ์ตูนเรื่อง “บ้านไทรทอง”
   ผลิตโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   รางวัลชมเชย ได้แก่
   หนังสือการ์ตูนเรื่อง “ชุดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน”
   ผลิตโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
   หนังสือการ์ตูนชุดแรงงานเด็ก
   ผลิตโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 3. หนังสือการ์ตูนเพื่อมวลชน
  1. ระดับอายุ 3 – 6 ปี
   รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดเหมาะสม
   รางวัลชมเชย ได้แก่ หนังสือการ์ตูนพัฒนาการอ่าน ชุด นิทานอีสป
   ผลิตโดย องค์การค้าของคุรุสภา
  2. ระดับอายุ 7-12 ปี
   รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดเหมาะสม
   รางวัลชมเชย ได้แก่ หนังสือการ์ตูนเรื่อง “เมืองเมี้ยวเหมียว”
   ผลิตโดย องค์การค้าของคุรุสภา
  3. ระดับอายุ 13 ปีขึ้นไป
   รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดเหมาะสม
   รางวัลชมเชย ได้แก่ หนังสือการ์ตูนเรื่อง “ชุดนักเรียนของเก่ง”
   ผลิตโดย สำนักพิมพ์แดนทองสาส์น

หนังสือพิมพ์ที่มีหน้าเยาวชนดีเด่น
รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชน
รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ได้เหมาะสม

สื่อคอมพิวเตอร์

 1. ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซีดีรอม)
  1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยองค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด การสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การฟัง การพูด เรื่อง Getting Around และเรื่อง Hello&Goodbye
  ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รางวัลชมเชยมี 1 รางวัล ได้แก่ กรีนไฮเปอร์มาร์ท : สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์
  ผลิตโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยองค์กร/บุคคล/กลุ่มบุคคลในเชิงธุรกิจ
  รางวัลดีเด่นมี 1 รางวัล ได้แก่ สนุกกับภาษาไทย ก. ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก
  ผลิตโดย บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด และ บริษัท มัลติมีเดีย เอเชีย จำกัด
  รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่
  สนุกกับวิทยาศาสตร์ ตอน ร่างกายมหัศจรรย์
  ผลิตโดย บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
  คณิตศาสตร์อนุบาล
  ผลิตโดย บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด
  1.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป / เยาวชน
  รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
  รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่
  1. หนูน้อยช่างคิด
   ผลิตโดย นางสาวพนิดา พิชิตยุทธการ
  2. มัลติมีเดียภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   ผลิตโดย นายสุรชัย จึงพัฒนาวดี
 2. ประเภทเว็บเพจ
  2.1 เว็บเพจที่ผลิตโดยองค์กร/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
  รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่
  www.parliamentjunior.in.th
  ผลิตโดย สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร
  www.darasart.com
  ผลิตโดย ชมรมนักดูดาวสมัครเล่นกรุงเทพ
  2.2 เว็บเพจที่ผลิตโดยองค์กร/บุคคล/กลุ่มบุคคลในเชิงธุรกิจเพื่อเยาวชน
  รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
  รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ใดเหมาะสม
  2.3 เว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป / เยาวชน
  รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ www.talaythai.com
  ผลิตโดย นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
  รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ www.thaigoodview.com
  ผลิตโดย นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

สื่อพื้นบ้าน
รางวัลดีเด่นมี 8 รางวัล ได้แก่

 1. สื่อพื้นบ้านภาคกลาง
  ประเภทบุคคล ได้แก่ นายอาทร ธนวัฒน์กรุงเทพมหานคร
  ประเภทกลุ่มบุคคล ได้แก่ คณะดนตรีพื้นบ้านวัดลำเหย จังหวัดนครปฐม
 2. สื่อพื้นบ้านภาคเหนือ
  ประเภทบุคคล ได้แก่ นางรัชนีบูลย์ เกริกไกวัล จังหวัดลำพูน
  ประเภทกลุ่มบุคคล ได้แก่ คณะแม่ครูเฉลิมศรี พรหมสุวรรณ จังหวัดเชียงใหม่
 3. สื่อพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ประเภทบุคคล ได้แก่ นายสมควร สีทาพา จังหวัดขอนแก่น
  ประเภทกลุ่มบุคคลได้แก่ คณะดนตรีพื้นบ้านนายสันติ จังหวัดขอนแก่น
 4. สื่อพื้นบ้านภาคใต้
  ประเภทบุคคล ได้แก่ นายสงวน สุดมาส จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ประเภทกลุ่มบุคคล ได้แก่ คณะโนราปรีดา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม) เต็มสิริ บุณยสิงห์
(ศาสตราจารย์คุณหญิง เต็มสิริ บุณยสิงห์)
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน

สำเนาถูกต้อง
อนงค์นาฎ กลิ่นสภา
(นางอนงค์นาฎ กลิ่นสุภา)
นักวิชาการเผยแพร่ 6