ที่มาของ thaigoodview

เรียน ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม
เนื่องจาก www.thaigoodview.com เป็นเว็บที่มาใหม่ สำหรับที่มาของเว็บ เกิดจากการแนวความคิดว่า เราจะทำอย่างไร ให้ครูคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยม มีที่แสดงผลงาน มีที่จะติดต่อกัน มีที่เพิ่มเติมความรู้ ข่าวสาร โดยไม่ติดขัด หรือพะวงกับระเบียบราชการ ก็เลยจดทะเบียนเป็น www.thaigoodview.com
สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งมีสูงพอสมควร ถ้ามวลหมู่ผองเพื่อนที่คิด จะช่วยกัน สามารถทำได้ ดังนี้

  • ช่วยกันบอกต่อ ๆ ไป แนะนำให้เพื่อน ๆ และนักเรียน ให้เข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะ
  • ช่วยกันหาผู้สนับสนุนให้โดยอ่านรายละเอียด แล้วบอกกันต่อ ๆ ไป นั่นแหละครับที่เรา 200 กว่าชีวิต(มีแต่นักเรียนเกือบทั้งหมด) จะดีใจและมีกำลังใจ ที่จะทำต่อไป

ขอบคุณครับ

webmaster
1 สิงหาคม 2543

คำชี้แจงเรื่องเพิ่มวัตถุประสงค์

เนื่องจากได้มีเสียงเรียกร้องเข้ามายังผมเป็นจำนวนมากว่า ไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่จำกัดวงสำหรับผู้เข้าชมว่าเป็นระดับมัธยมเท่านั้น กิจกรรมต่างๆ ก็ให้เฉพาะเด็กมัธยม เสียงมาจากเด็กระดับประถมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบ โดยมีเหตุผลพอสรุปได้ว่า
สาระต่าง ๆ ที่มีใน thaigoodview มีประโยชน์ต่อการศึกษาทุกระดับ เหมาะสำหรับการค้นคว้าศึกษา
กิจกรรมต่าง ๆ อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งความรู้ ทั้งความสนุกสนาน
ผู้ที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ก็ได้ประโยชน์มากจากการศึกษาใน thaigoodview แต่จะร่วมกิจกรรมไม่ได้ ทำให้รู้สึกเป็นที่รังเกียจของสังคมที่มีการศึกษาน้อย น่าจะเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นบ้าง คำขวัญของเว็บก็กีดกันด้วย น่าจะเปลี่ยน
นี่คือเหตุผลใหญ่ ที่ได้รับการเรียกร้องมา ผมในฐานะ webmaster รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคม จึงขอเพิ่มเติมเป้าหมายการทำจาก


ของคนมัธยม โดยคนมัธยม เพื่อคนมัธยม แหล่งรวมความรู้ เชิดชูผลงาน บริการด้วยน้ำใจ คือบ้าน thaigoodview.com
เป็น
บ้าน thaigoodview เป็นแหล่งรวมความรู้ เชิดชูผลงาน บริการด้วยน้ำใจ เยาวชนไทยได้พัฒนา


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2544 วันแห่งความรัก มาฆะบูชา เป็นต้นไป และจะนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมให้ทุกคนที่ไฝ่รู้ ได้มีข้อมูลได้ศึกษาต่อไป
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณครับ

webmaster
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2544