ครูเว็บไซต์ต่อสู้เพื่อเด็กไทย ใน 50:50

รายการ 50:50 ของบริษัทเจเอสแอล
รายการที่เปิดโอกาสให้คนหัวใจดีงามมาจุดประกายความฝัน
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2548 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

      รายการ “50:50” รายการที่เปิดโอกาสให้คนหัวใจดีงาม มาจุดประกายความฝัน วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2548 พบกับคนที่ใครๆ เรียกว่า คุณครูแกะดำ คุณครูสติเฟื่อง เพียงเพราะต่อสู้ทำอะไรเพื่อเด็กนักเรียนทั่วประเทศ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากการได้เห็นเด็กดีได้รับความรู้ที่อัดแน่นอยู่ในเว็บไซต์ Thaigoodview.com เว็บไซต์ที่เกิดจากความตั้งใจ ของ อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คนที่ควรเรียกว่า คุณครูหัวใจนางงาม จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างที่แห่งหนึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้จากทุกแขนงให้นักเรียนได้ค้นคว้า โดยใช้เงินทุนของตัวเอง แม้จะเคยต้องช้ำใจจากการถูกปฏิเสธความร่วมมือในการโฆษณาในเว็บ เพียงเพราะเหตุผลที่ว่าเว็บไซต์นี้มีสาระมากเกินไป แต่คุณครูก็ไม่เคยท้อ ขอมาสานฝันเป็นทุนในการขยายพื้นที่เพิ่มเนื้อหาในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ อ.พูนศักดิ์จะใช้ความรู้ที่มีตอบคำถาม 3 ข้อ เพื่อรับเงิน 35,000 บาท ไปได้หรือไม่ต้องติดตามเป็นกำลังใจให้คนดี แม่พิมพ์ของชาติที่สู้เพื่อฝันของเด็กไทย ใน รายการ “50:50” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2548 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 5

ครูเว็บไซด์ต่อสู้เพื่อเด็กไทย ใน “50:50” ตอนที่ 1
ครูเว็บไซด์ต่อสู้เพื่อเด็กไทย ใน “50:50” ตอนที่ 2