ข้อมูลการใช้งานบ้านไทยกู๊ดวิว

นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นต้นมา

นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ได้มีการบันทึกการใช้งานโดยติดโค๊ดของ Truehits โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับทาง Truehits ปีละ 1,800 บาท ทำให้เก็บได้ละเอีดดมาก ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ http://truehits.net/stat.php?login=thaigoodview

หมายเหตุ จากที่ชำระค่าบริการ Truehits แบบบริการ Webstat + Webcatalog : ช่วงเวลา 2003-11-25 ถึง ไม่มีกำหนด ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับ http://www.thaigoodview.com แบบเหมาจ่าย 5 ปี จะสามารถใช้ได้ตลอดชีพ
แต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนมาเป็น https://www.thaigoodview.com ก็ไม่สามารถใช้งาน Truehits ได้อีก ซึ่งทาง Truehits แจ้งมาว่า ถือเป็นการเปลี่ยนแพกเกจ คือเป็น https ต้องเริ่มต้นเสียค่าใช้จ่ายปกติคือ เสียค่าบริการใหม่ปีละ 3,ุ600 บาท เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า เสียดายเงิน
ดังนั้น หากสถิติใน Truehits หายไป ทุกท่านก็ไม่ต้องสงสัยครับ ขอบคุณในความห่วงใยจากทุกท่านครับ

นอกจากนี้ยังมีสถิตที่น่าสนใจดังนี้

 • ปี 2003 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 9 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2004 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 7 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2005 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2006 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2007 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2008 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 98 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2008 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2009 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 77 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2009 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2010 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 82 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2010 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2011 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 59 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2011 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 2 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2012 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 63 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2012 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2013 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 89 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2013 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits