ความคิดเห็นอันทรงคุณค่า

จากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชาวต่างชาติ

ความคิดเห็นจากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

          นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความภูมิใจ จดหมาย E-mail โทรศัพท์เดือนละนับร้อยครั้งที่ปรึกษา พูดคุย และให้กำลังใจยามที่เราท้อแท้

         กระผมนายสาโรช ชูสังข์ ผู้ปกครองของนางสาวณิชา ชูสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สิ่งที่ลูกของกระผมได้รับจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับอาจารย์พูนศักดิ์ ในเบื้องต้นคือ เขามีความสนใจในระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น รวมถึงพยายามใฝ่หาความรู้ในทางลึกมากขึ้นอีกอยู่เสมอ ทำให้ตอนนี้ เขามีความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น เมื่อถึงเวลาที่ได้รับมอบหมายงานวิชาอื่น ๆ การค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบรายงาน ก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีความกว้างขวาง เป็นที่น่าพอใจของอาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ กระผมเชื่อว่า คงเป็นเพราะการชี้แจง แนะนำ อธิบายอย่างลึกซึ้งของอาจารย์พูนศักดิ์ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นบุคลากร ที่ให้ความกระจ่างชัดทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ เสียสละเวลา ทรัพย์สิน เพื่อลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ ในฐานะผู้ปกครองต้องกล่าวคำว่า “โชคดีมากๆ” ที่ลูกสาวของกระผมได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง
4 กันยายน 2548
นายสาโรช ชูสังข์
บ้านเลขที่ 26/271 ซอยเอกชัย 81 ถนนเอกชัย บางบอน กรุงเทพมหานคร10150

          เนื่องด้วยลูกสาวของดิฉันนางสาวชิตามาส อนุพงษ์ นักเรียนชั้นม.6 ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับอาจารย์พูนศักดิ์ ก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ทั้งที่เกี่ยวกับการทำ webpage หรือแม้กระทั่งการสอนให้รู้จักว่า การที่เราจะทำสิ่งใดสักอย่าง สิ่งนั้นต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งลูกสาวก็ได้กลับมาเล่าให้ดิฉันฟังทุกอาทิตย์หลังจากที่เรียนกับอาจารย์ และดิฉันยังเห็นว่าพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ของลูกเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้ เขามีความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถอธิบายให้เพื่อนๆฟังเข้าใจได้ง่าย นอกจากนั้น การหาข้อมูลประกอบรายงาน ก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากนัก แต่ก็สามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกได้อย่างมาก ทั้งนี้ ดิฉันคิดว่า คงเป็นเพราะการชี้แนะและอธิบายของอาจารย์พูนศักดิ์ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาที่ให้ความกระจ่างในทุกปัญหาของคอมพิวเตอร์ โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เสียสละเวลา เพื่อลูกศิษย์ทุกคนด้วยความเต็มใจ ดิฉันในฐานะผู้ปกครองต้องกล่าวคำว่า “ขอบคุณมาก” และ “โชคดีมาก” ที่ลูกสาวได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ผู้นี้
25 กันยายน 2549
นางสมศรี อนุพงษ์
519/27 ถนน ทนุรัตน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120

ผลตอบรับเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com จากนานาชาติ

          ครูเล็กๆคนหนึ่งก็ทำให้ต่างชาติยอมรับได้ในด้านการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

คำนิยม (Admiration)

          It is a great pleasure for me to know Mr. Poonsak, who is an excellent ALCoB. He is not only one of the most prominent teachers in Thailand, but he also is a very active ALCoB member in APEC.

          Voluntarily and significantly, he has made many valuable innovative contributions to the education of Thailand and to APEC Learning Community projects. I am deeply impressed with his initiatives and doings, including the website: ThaiGoodView.com.

          I realize that his devotion comes from his heart, and I strongly recommend him with full respect.rof.
Dr. YoungHwan Kim
Founder of ALCoB @ IACE
Coordinator of APEC EDNET
President of IACE
Professor of PNU
9/09/07.

October 14, 2005
Dear Sir or Madam:

           I have had the privilege of knowing Mr. Poonsak Sakkatatiuyakul professionally since March, 2005. Mr. Sakkatatiuyakul was a student of mine during that period of time. Mr. Sakkatatiuyakul successfully completed the Microsoft Peer Coaching Master Trainer course under my leadership.

          I am happy to attest to the high quality of Mr. Sakkatatiuyakul’s professionalism, knowledge of technology integration in education, and passion for students. Mr. Sakkatatiuyakul was looked upon as a leader by his colleagues during the Peer Coaching Master Trainer course. He frequently shared excellent examples of how students in his school were integrating technology. Mr. Sakkatatiuyakul’s Web site, thaigoodview.com, became a resource used by colleagues during our course.

          It was my pleasure to also observe Mr. Sakkatatiuyakul at his school, Satri Si Suriyothai, in Bangkok. During my visit I observed how Mr. Sakkatatiuyakul was seen as a leader and resource by the other teachers of the school. In fact, Director Nagadatta of Satri Si Suriyothai School told me what a valuable resource Mr. Sakkatatiuyakul was for the school. There were many examples of strong student work that made good use of technology at Satri Si Suriyothai School, and it was apparent that Mr. Sakkatatiuyakul’s contributions had a lot to do with the wide-spread success of the school.

          In the Peer Coaching Master Trainer course, Mr. Sakkatatiuyakul was challenged to rise to a new level of collegial leadership and service. He was a willing and able student. Mr. Sakkatatiuyakul’s enthusiasm, willingness to share, and deep experience with teachnology integration made him a valued member of our learning community. I consider Mr. Sakkatatiuyakul to be among the vanguard of technology-using teachers in Asia, and I believe he firmly deserves a place among the Microsoft Innovative Teachers for your region.

          Please do not hesitate to contact me if I may offer any further testimony to Mr. Sakkatatiuyakul’s worthiness for this recognition.

Sincerely,
Michael Gravin McMann
Manager for International Programs
Puget Sound Center for Teaching, Learning and Technology