supatkul Avatar

สร้างโดย : สุพัฒน์กุล ภัคโชค
สร้างเมื่อ จันทร์, 18/08/2551 – 12:24

     เนื่องจากได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่ จ.สมุทรสงคราม และได้พบสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์จึงได้นำข้อมูลที่ได้มาแบ่งปัน ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน แมวไทยโบราณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอย่างมากค่ะ

แมวมงคล 13 ชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

1. แมวโสงหเสพย (โสง-หะ-เสพ-ยะ)

                                                      เสนาะโสงหเสพยชื่อเชื้อ     ดำกาย
                                                    ขาวที่ริมปากราย                รอบล้อม
                                                    เวียนเถลิงสอสังข์ปลาย        ณาสิก อยู่แฮ
                                                    ตาดั่งศรีธงย้อม                  หยาดน้ำจางแสง
     แมวโสงหเสพย หรือบางตำราเขียนเป็น “สิงหเสพย์” เป็นแมวขนสีดำ แต่จะมีสีขาวบริเวณริมฝีปาก จมูกและรอบคอ นัยน์ตาเป็นประกายสีเหลือง… “กายดำคอขาวรอบขน ใครเลี้ยงไว้เกิดผล ทรัพย์สินสมบัติมากมี”

2. แมวจตุบท

                                                      จตุบทหมดเฟศน้อม      นามแสดง ไว้นา
                                                    โลมสกลกายแสง           หมึกล้าย
                                                    สี่บาทพิศเล่ห์แลง          ลายเสวตร
                                                    ตาเลื่อมศรีเหลืองคล้าย    ดอแย้มนาโสรน
     แมวจตุบทนี้เป็นแมวขนสีดำ แต่บริเวณเท้าทั้งสี่เป็นสีขาว มีนัยน์ตาเป็นสีเหลืองเหมือนดอกโสน… “หนึ่งสี่เท้าด่างขบขัน ท่านว่าควรกัน ให้เลี้ยงแต่ราชินิกูล แมวนั้นย่อมจะให้คุณ”

3. แมวการเวก

                                                       มีนามการเวกพื้น        กายดำ
                                                     ศรีศรลักษณนำ            แนะไว้ 
                                                     สองเนตรเลื่อมแสงคำ    คือมาศ
                                                     ด่างที่ณาษาไซร้          เสวตรล้วนรอบเสมอ

     แมวการเวกนี้ เป็บแมวดำอีกชนิดหนึ่ง แต่ไม่ดำหมดทั้งตัว จะมีแต่ปลายจมูกที่มีแต้มสีขาวเล็กน้อย นัยน์ตาทั้งสองข้างสีเหลืองอำพันสดใส ถ้าได้เลี้ยงจะนำโชคลาภมาให้เจ้าของเปลี่ยนฐานะขึ้นไปเรื่อยๆ

4. แมวปัตเวต หรือ ปัดตลอด

                                                      ปัศเวตลักษณนั้น              ปลายนา ษาฤา
                                                    ขาวตลอดหางหา               ยากพร้อม
                                                    รลุมเฉกสลับตา                 กายเฟพ เดียวแฮ
                                                    ตาดั่งคำซายล้อม               บุศน้ำพลอยเหลือง
     อ่านว่า แมว “ปัด-ศะ-เวด” หรือแมวปัดตลอดนี้เป็นแมวขนสีดำ บริเวณตั้งแต่ปลายจมูกจรดปลายหาง (ด้านบน) มีริ้วสีขาวตลอดเป็นทางยาว นัยน์ตาเป็นประกายพลอยสีเหลือง… “หนึ่งดั่งปัดตลอดสอดสี ตำราว่าแมวดี ใครเลี้ยงจักยิ่งตระกูล”

5. แมวกระจอก

                                                        มีนามกระจอกนั้น      ตัวกลม งามนา
                                                      กายดำศรีสรรพสม       สอดพ้น
                                                      ขนขาวเฉกเมฆลม       ลอยรอบ ปากแฮ 
                                                      ตาประสมศรีชื้น          เปรียบน้ำรงผสาน

     แมวกระจอกนี้เป็นแมวตัวกลมงามสีขนดำ แต่มีลายขาวเหมือนเมฆที่รอบปาก นัยน์ตาสีเหลือง แมวนี้ถ้าเลี้ยงไว้… “จะได้ที่แดนไร่นา ทรัพย์สินโภคา ถ้าเป็นไพร่ก็จักได้เป็นนาย”

6. แมวกรอบแว่น หรือ อานม้า

                                                          นามกรอบแว่นพื้น     เสวตรผา
                                                       ขนดำเวียนวงตา         เฉกย้อม
                                                       เหนือหลังดั่งอานอา     ชาชาติ
                                                       งามดั่งวงหมึกพร้อม     อยู่ด้าวใดแสวง

     แมวกรอบแว่นหรือแมวอานม้า เป็นแมวขนสีขาวแต่จะมีพื้นที่ตรงกลางหลังมีขนสีดำ ประหนึ่งดุจดั่งอานม้า และที่รอบดวงตาทั้งสองข้างมีขนสีดำประหนึ่งดังกรอบแว่นตา แมวนี้… “ตีค่าแสนตำลึงทอง ใครเลี้ยงจักนำเกียรติยศมาให้เจ้าของ”

7. แมวมุลิลา

                                                        มุลิลาปรากฏแจ้ง         นามสมาน
                                                      ใบโสตสองเสวตรปาน     ปักล้วน
                                                      ศรีตาผกาบาน              เบญจมาศ เหลืองนา
                                                      หางสุดโลมดำถ้วน         บาทพื้นกายเศียร

     แมวมุลิลานี้ เป็นแมวขนสีดำ ขนเรียบเป็นมัน แต่บริเวณสองหูเป็นสีขาว นัยน์ตาสีเหลืองราวกลีบดอกเบญจมาศ แมวชนิดนี้ ตำราว่าให้เลี้ยงได้เฉพาะพระสงฆ์ ไม่ควรเลี้ยงตามบ้าน

8. แมวนิลจักร

                                                         นิลจักรบอกชื่อช้อย    ลักษณา
                                                      กายดุจกลปีกกา           เทียบแท้
                                                      เสวตรจอบรัดกรรฐา       โดยที่
                                                      เนาประเทศได้แม้          ดั่งนี้ควรถนอม

     แมวนิลจักรนี้ เป็นแมวสีดำสนิท ยกเว้นที่ขนรอบคอมีสีขาวโดยรอบดูเหมือนกับสวมปลอกคอสีขาว… “กายดำคอขาวรอบขน ใครเลี้ยงเกิดผลทรัพย์สินสมบัติมากมี”

9. แมวรัตนกำพล

                                                       สมยากาเยศย้อม      สีสังข์
                                                     ชื่อรัตนกำพลหวัง       ว่าไว้
                                                     ดำรัดรอบกายจัง        หวัดอก หลังนา
                                                     ตาดั่งเนื้อทองได้        หกน้ำเนียรแสง

     แมวรัตนกำพลนี้ มีขนสีขาวดั่งหอยสังข์ แต่จะมีสีขาวตรงส่วนอกโดยรอบคล้ายสายคาดสีดำรัดไว้โดยรอบ นัยน์ตาเป็นประกาย… “ใครเลี้ยงจักมียศถา มีเดชานุภาพแก่คนเกรงกลัว”

10. แมวแซมเสวตร

                                                        ขนดำแซมเสวตรสิ้น     สรรพภางค์
                                                      ขนคู่โลมกายบาง          แบบน้อย
                                                      ทรงระเบียบสำอาง        เรียวรุนห์ งามนา 
                                                      ตาดั่งแสงหิ่งห้อย          เปรียบน้ำทองทา

     แมวแซมเสวตร เป็นแมวที่มีขนสีดำ แซมด้วยสีขาวเล็กน้อย แต่ขนบางและค่อนข้างสั้น รูปร่างบางเพรียว ตามีสีเขียวเหมือนแสงหิ่งห้อย

11. แมวเก้าแต้ม

                                                         สลับดวงคอโสตรัตต้น       ขาหลัง
                                                      สองไหล่กำหนดทั้ง            บาทหน้า
                                                      มีโลมดำบดบัง                  ปลายบาท สองแฮ
                                                      เก้าแห่งดำดุจม้า               ผ่าพื้นขาวเสมอ

     แมวเก้าแต้ม เป็นแมวสีขาว มีสีดำแต้มสีดำรวมเก้าแห่ง คือ บริเวณหัว คอ โคนขาหน้าและโคนขาหลังหลังทั้ง4ข้าง ไหล่ทั้ง2ข้าง และโคนหาง ลักษณะแต้มสีดำนี้จะเป็นวงกลมหรือปื้นเหลี่ยมก็ได้ ปลายหางเรียวยาว สีขาว ใครได้แมวเก้าแต้มไว้เลี้ยงดูก็จะทำให้การค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวย

12. แมววิลาศ

                                                       ราวคอทับถงาดท้อง      สองหู
                                                     ขาวตลอดหางดู             ดอกฝ้าย
                                                     มีเสวตรสี่บาทตรู            สองเนตร์ เขียวแฮ
                                                     งามวิลาศงามคล้าย         โภคพื้นกายดำ

     แมววิลาศ ตัวนี้ตรงราวคอลงมาถึงใต้ท้องและสองหูรวมทั้งหางและขาทั้งสี่มีสีขาวเหมือนดอกฝ้าย มีนัยน์ตาสีเขียว นอกนั้นทั่วตัวเป็นสีดำ… “แม้ใครใคร่เลี้ยงโดยหมาย จักได้เป็นนายผู้ใหญ่เลื่อนที่ถานา ศฤงคารโภคา ทรัพย์สินจักมาเนืองๆ บริบูรณ์พูลมี” 

13. แมวนิลรัตน์

                                                        สมยานามชาติเชื้อ     นิลรัตน์
                                                      กายดำสิทธิสามรรถ      เลิศพร้อม
                                                      ฟันเนตรเล็บลิ้นทัต        นิลคู่ กายนา
                                                      หางสุดเรียวยาวน้อม     นอบโน้มเสมอเศียร

     แมวนิลรัตน์นี้มีขนสีดำสนิท นอกจากดำแล้ว ฟัน นัยน์ตา เล็บและลิ้นก็เป็นสีดำด้วย มีหางยาวตวัดได้ถึงศีรษะ ถ้าเลี้ยงไว้… “ย่อมมีคุณเอนกา ศฤงคารโภคา จะเนื่องเป็นนิจบริบูรณ์”