สร้างเมื่อ พุธ, 05/10/2561 – 12:00

วันสัตว์โลก (World Animal Day) วันที่ 4 ตุลาคม

ที่มาของวันสัตว์โลก

          หลังจากใช้เวลาหลายเดือนของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจนิตยสาร 300 ฉบับในปี 2467-2479 ที่ห้องสมุดเบอร์ลินและคัดลอกทุกบทความที่เกี่ยวข้องกับวันสัตว์โลก การวิจัยที่พิพิธภัณฑ์ความหายนะในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การขนส่งหนังสือจำนวนมากข้ามทวีป เขียนถึงองค์กรจำนวนมากและ บุคคลและการอ่านบทความในภาษาเยอรมันและอิตาลีหลายร้อยบทความ เรามีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของวันสัตว์โลกและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุน 
อ่านบทสรุปของการค้นพบ [pdf]  

ทำไมต้องฉลองวันสัตว์โลก?

การสร้างการเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกเป็นการระดมผู้คนเพื่อดำเนินการเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับสัตว์

          ตลอดประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางสังคม (การกระทำของมวลชน) เช่น วันสัตว์โลก เป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมในการเมืองของประชาชนทั่วไป และเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมและการปฏิรูป ชีวิตของสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการกระทำของบุคคล ธุรกิจ และประเทศชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ในฐานะสิ่งมีชีวิต สถานะโดยชอบธรรมของพวกเขาในฐานะผู้รับความยุติธรรมทางสังคมจะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นและแปลเป็นการคุ้มครองสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ วันสัตว์โลกรวบรวมสัตว์ทุกชนิดและความกังวลที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในทุกประเทศ และทำให้ข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์ ด้วยการรับรู้และการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เราสามารถช่วยพัฒนาวัฒนธรรมที่เห็นอกเห็นใจซึ่งนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ยุติธรรมสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โลกที่สัตว์ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพวกมันเสมอ วันสัตว์โลกได้นำมาซึ่งการสนับสนุนที่สำคัญและยั่งยืนต่อการพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ และอิทธิพลของวันสัตว์โลกจะเติบโตต่อไปเท่านั้น เราได้รับข้อความที่ทำให้อบอุ่นหัวใจเป็นประจำจากผู้คนที่กระตือรือร้นที่จะบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันสัตว์โลกที่ช่วยให้พวกเขาบรรลุผล และเราอยากจะแบ่งปันชัยชนะที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้กับคุณในตอนนี้

 • Amina Abaza ซึ่งเป็นหัวหน้าสมาคมเพื่อการคุ้มครองสิทธิสัตว์ในอียิปต์ (SPARE) ได้ใช้วันสัตว์โลกเพื่อประสบความสำเร็จในการรณรงค์ให้มีการเพิ่มมาตราเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของอียิปต์ และล่าสุดได้ส่งแบบจำลองสัตว์ พระราชบัญญัติสวัสดิการรัฐสภาอียิปต์
 • อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ประสบความสำเร็จโดย SPARE จัดขึ้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไคโร ที่ซึ่งสัตว์ถูกนำมาใช้ในการศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา คณบดีและรองคณบดีคณะ และบุคคลสำคัญอื่นๆ เข้าร่วม กล่าวสุนทรพจน์โดยประธานสมาคมสัตวแพทย์แห่งอียิปต์ และตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้รับความนับถืออย่างสูงหลายแห่งเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ สัตว์ในการศึกษาและภาพยนตร์ได้แสดงเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของสัตว์ทั่วโลก
 • ทั้ง Animal Lebanon และ AnimaNaturalis Colombia ได้บรรลุมติของเทศบาลที่ต้องการให้สำนักเลขาธิการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของพลเมืองเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกในแต่ละปี ซึ่งช่วยปลุกจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมอย่างมาก
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Sudanese Animal Care & Environmental Organisation คือการออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์โดยรัฐสภาซูดาน งานส่วนใหญ่ในการบรรลุเป้าหมายอันยอดเยี่ยมนี้เกิดจากการตระหนักรู้ในประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากวันสัตว์โลก
 • ในหลายประเทศ ปัจจุบันมีการเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกโดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น กองทุนกู้ภัยสัตว์หิมาลัย (HART) มีความยินดีที่กรมปศุสัตว์ของเนปาลเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละปี Khageshwaar Sharma เอกอัครราชทูตของเราในเนปาลกล่าวว่า: งานวันสัตว์โลกสนับสนุนให้ผู้คนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความอ่อนไหวต่อชุมชน ทำให้พวกเขาตระหนักถึงความต้องการของสัตว์ที่พวกเขาอาศัยอยู่ รวมทั้งวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงชีวิตของพวกเขา การสร้างมุมมองที่เคารพสัตว์ทุกชนิดเป็นกระบวนการที่ช้า และวันสัตว์โลกทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายประจำปีเพื่อวัดความก้าวหน้า”

          ยังมีวันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น วันสัตว์ทดลองโลก 24 เมษายน และวันสัตว์ป่าโลก 3 มีนาคม และวันเหล่านี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม วันสัตว์โลกเป็นวันหนึ่งของปีที่รวบรวมสัตว์ทุกชนิดและความกังวลที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในทุกประเทศ เป็นโอกาสพิเศษในการรำลึกถึงความรักและความเคารพต่อสัตว์ของเราโดยการทำสิ่งพิเศษเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสัตว์เหล่านี้ในโลก เป็นการรวมตัวของขบวนการสวัสดิภาพสัตว์ ขับเคลื่อนให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลก การมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจมากมายในหลายประเทศที่เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 เราได้บันทึกการจัดงาน 44 งานใน 13 ประเทศ และขณะนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นประมาณ 1,000 งานในประมาณ 100 ประเทศ

ประเภทของกิจกรรมที่จัดขึ้น:

 • กิจกรรมการรับรู้และการศึกษา
 • ที่พักอาศัยและกิจกรรมการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง;
 • ความตระหนักที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนที่มีต่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและเห็นอกเห็นใจ 
 • การประชุมและเวิร์คช็อป;
 • บริการให้พรสัตว์
 • กิจกรรมระดมทุน เช่น คอนเสิร์ตและการเดินชมงานกาล่าบอลที่ได้รับการสนับสนุน
 • กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน เช่น การแข่งขันเกี่ยวกับสัตว์ คอนเสิร์ต และการแสดงภาพยนตร์
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ทำงาน
 • การวิ่งมาราธอนและการทำหมันและค่ายรักษาสัตว์
 • การให้ความรู้และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • สัมภาษณ์ทางวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาสัตว์ & World Animal Day และภารกิจ
 • การเดินขบวนประท้วงอย่างสันติเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะ หรือเพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์