ระบบสุริยะจักรวาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2

สร้างโดย : ครูสุวิชา ปู่ซึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
สร้างเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 5,651,402 ครั้ง (18/10/2022)

     สื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ระดับชั้นประถมศึกษานี้  เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพจ ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ