สร้างเมื่อ พฤ, 02/10/2557 – 11:56

          วันครูโลกจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 5 ตุลาคม เพื่อเฉลิมฉลองให้กับครูทั่วโลก เป็นการฉลองวันครบรอบการรับเอา  คำแนะนำของ ILO/UNESCO เกี่ยวกับสถานภาพครู ปี 1966 ซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของครู และมาตรฐานสำหรับการเตรียมการเบื้องต้นและการศึกษาต่อ การจัดหางาน การจ้างงาน และสภาพการสอนและการเรียนรู้ . ข้อ  เสนอแนะเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรการสอนระดับอุดมศึกษา  ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2540 เพื่อเสริมข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2509 โดยครอบคลุมบุคลากรการสอนในระดับอุดมศึกษา วันครูโลกมีการเฉลิมฉลองตั้งแต่ปี 1994
          เป็นวันเฉลิมฉลองการที่ครูเปลี่ยนโฉมการศึกษา แต่ยังสะท้อนถึงการสนับสนุนที่จำเป็นในการปรับใช้ความสามารถและอาชีพของตนอย่างเต็มที่ และเพื่อคิดใหม่ทางข้างหน้าสำหรับอาชีพนี้ทั่วโลก
          วันครูโลกจัดขึ้นร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ยูนิเซฟ และ Education International (EI)

“วันนี้ เนื่องในวันครูโลก เราเฉลิมฉลองบทบาทสำคัญของครูในการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของผู้เรียน โดยทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อผู้อื่น และเพื่อโลก เราขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ รับรองว่าครู ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตความรู้ ผู้ปฏิบัติงานที่ไตร่ตรอง และพันธมิตรด้านนโยบาย”

          ข้อความร่วมจาก Ms Audrey Azoulay อธิบดียูเนสโก Mr Gilbert F. Houngbo อธิบดีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ Ms Catherine Russell ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF นาย David Edwards เลขาธิการ Education International for World Teachers’ Day , 5 ตุลาคม 2565

การเฉลิมฉลองปี 2023

          การเป็นครูให้โอกาสพิเศษในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของผู้อื่น ซึ่งมีส่วนช่วยกำหนดอนาคตที่ยั่งยืนและนำเสนอการเติมเต็มส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โลกเผชิญกับการขาดแคลนครูทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งรุนแรงขึ้นจากสภาพการทำงานและสถานะการทำงานที่ลดลง
          ด้วยธีม “ครูที่เราต้องการเพื่อการศึกษาที่เราต้องการ: ความจำเป็นระดับโลกในการย้อนกลับปัญหาการขาดแคลนครู” การเฉลิมฉลองในปี 2023 มีเป้าหมายที่จะให้ความสำคัญกับการหยุดยั้งจำนวนครูที่ลดลง จากนั้นจึงเริ่มเพิ่มจำนวนดังกล่าวที่ ที่เป็นวาระสำคัญระดับโลก พวกเขาจะสนับสนุนวิชาชีพครูที่มีเกียรติและมีคุณค่า วิเคราะห์ความท้าทายของพวกเขา และแสดงแนวทางปฏิบัติที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจครูและนักการศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังจะตรวจสอบวิธีที่ระบบการศึกษา สังคม ชุมชน และครอบครัวให้การยอมรับ ชื่นชม และสนับสนุนครูอย่างแข็งขัน


แหล่งที่มา : https://www.unesco.org/en/days/teachers