โภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 2,589,528 ครั้ง (19/10/2022)

         วิชาโภชนาการเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีเรื่องสารอาหารในร่างกายของสิ่งมีชีวิต พัฒนาการของร่างกายอันเกิดจากการที่อาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ และควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้วิชาโภชนาการยังครอบคลุมถึงการปรุงอาหาร เช่น ในหญิงมีครรภ์หรือในหญิงที่ต้องให้นมทารก จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือเพื่อให้ร่างกายได้รับอาหารที่มีประโยชน์ตามความพอเหมาะของร่างกาย