โภชนาการ
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

โภชนาการ????

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของโภชนาการ ในการจัดทำครั้งนี้ทางผู้จัดทำไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆจากการจัดทำ ทั้งในด้านธุรกิจหรืออื่นๆ เพียงแต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เข้าชม เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านโภชนาการอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

chickens_hot.gifวิชาโภชนาการคืออะไรนะ???

 

วิชาโภชนาการเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีเรื่องสารอาหารในร่างกายของสิ่งมีชีวิต พัฒนาการของร่างกายอันเกิดจากการที่อาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ และควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกาย นอกจากนี้วิชาโภชนาการยังครอบคลุมถึงการปรุงอาหาร เช่น ในหญิงมีครรภ์หรือในหญิงที่ต้องให้นมทารก จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือเพื่อให้ร่างกายได้รับอาหารที่มีประโยชน์ตามความพอเหมาะของร่างกาย

 


canvas_new.gifความเป็นมาของวิชาโภชนาการ

 

 

วิชานี้มีการเริ่มต้นมาแล้วประมาณ4,000ปี ในสมัยอียิปต์โบราณมีการใช้ตับสดรักษาโรคเกี่ยวกับนัยน์ตา เช่น โรคตามองไม่เห็นในตอนกลางคืนหรือที่เราเรียกกันว่าโรคตาฟาง เพราะในตับสดมีวิตามินเออยู่มาก จึงต้องใช้ตับสดในการรักษาโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินเอ นอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาประโยชน์ของแสงแดดโดยเปรียบเทียบกะโหลกศีรษะและโครงกระดูกของชาวกรีซและเปอร์เซีย ได้ความว่า ชาวกรีซได้รับแสงแดดมากกว่าจึงทำให้กระดูกมีความแข็งแรงมากกว่าด้วย ต่อจากนั้นมาจึงมีผู้พยายามศึกษาว่า ควรกินอาหารประเภทใดอย่างไรที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง การศึกษาเรื่องนี้สามารถวิเคราะห์หาส่วนประกอบของอาหารได้ และเมื่อความรู้ด้าน สรีรวิทยาของมนุษย์เจริญขึ้น ความสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารที่มีต่อร่างกายคนก็มีมากขึ้นตาม ในระหว่างที่เกิดโรคระบาดเมื่อปีคริสตศตวรรษที่17-19มีผู้ค้นพบโรคต่างๆที่เกิดจากการขาดสารอาหารขึ้นอีกมากมาย เช่น โรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก โรคคอพอกที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน โรคเหน็บชาที่เกิดจากการขาดวิตามินบี1 โรคปากนกกระจอกที่เกิดจากการขาดวิตามินบี2 โรคกระดูกอ่อนที่เกิดจากการขาดวิตามินดี โรคเลือดออกตามไรฟันที่เกิดจากการขาดวิตามินซี ก็จะใช้มะนาวซึ่งเป็นอาหารเป็นตัวรักษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา บิดาผู้ให้กำเนิดวิชาโภชนาการที่มีชื่อว่า Dr. Atwater ได้สำรวจอาหารที่คนรับประทาน แล้วนำไปวิเคราะห์หาส่วนประกอบของอาหาร ศึกษาการหุงต้มในการประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ต้นคริสตศตวรรษที่20 นักวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญเฉพาะในคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เท่านั้น และต่างมีความเห็นว่าผลไม้และผักเป็นอาหารที่ไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์ต่อการกิน จนกระทั่ง Dr. Mc. Collum นำผลงานการค้นคว้าเรื่องอาหารมาแสดงว่าผลไม้และผักมีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นอาหารที่ทุกคนควรกินทุกวัน ต่อมามีผู้ค้นคว้าแยกวิตามินต่างๆออกจากอาหาร เช่น วิตามินซีจากส้มและมะนาว และในระยะหลังสุด ได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับกรดไขมันและกรดอะมิโน(มาจากโปรตีน) ตลอดจนสารอาหารอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของสัตว์ของสัตว์ ปัจจุบันนี้ ข้อมูลทางโภชนาการได้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้เรารู้ว่าสารอาหารที่เราต้องการมีมากกว่า40ชนิด สารอาหารต่างๆเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน ร่างกายจึงต้องใช้สารเหล่านั้นพร้อมกัน เราจึงต้องได้รับสารเหล่านั้นเป็นประจำ ไม่สามารถขาดได้

การศึกษาค้นคว้าด้านโภชนาการในประเทศไทยเริ่มต้นมานานแล้ว แต่เพิ่งมาตื่นตัวเมื่อไม่นานมานี้เอง จากการสำรวจสภาวะโภชนาการได้ความว่า คนไทยยังกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนที่ถูกต้องนัก เพราะคนไทยส่วนมากยังขาดความรู้ด้านการกินอาหาร และความรู้ด้านอนามัย ดังนั้นประเทศไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหาร เช่นโรคคอพอก เป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้สุขภาพอนามัยของเด็กและผู้ใหญ่เสื่อมลง

อยากรู้เรื่องอะไรก็เลือกได้ทางซ้ายมือนะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่มีส่วนช่วยในการทำเวบเพจครั้งนี้

 

ขอบคุณค่ะ คณะอนุกรรมการสาขาโภชนาศาสตร์"โภชนาการ",ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพรมพระนคร,2511

ขอบคุณค่ะ วลัย อินทรัมพรรย์ "โภชนาการสำหรับคนวัยต่างๆ" แสงทวีการพิมพ์ กทม. 10900 พ.ศ.2530

ขอบคุณค่ะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน "สุขศึกษา(พ011-012)" บริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด กทม.

ขอบคุณค่ะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน "สุขศึกษา(พ401-402)" บริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด กทม.

ขอบคุณค่ะ อรวินท์ โทรกี,ประชา บุญญสิริกุล "อาหาร" สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กทม.

ขอบคุณค่ะ โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ "อาหารเพื่อสุขภาพ" บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กทม. พ.ศ.2533

ขอบคุณค่ะ หนังสือเรียนชีววิทยาโครงสร้าง2(ภาพปกรูปป่า) องค์การคุรุสภา กทม.

ขอบคุณค่ะ อ. พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ขอบคุณค่ะ ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

ขึ้นสู่หน้าหลัก

 

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.