โรคเอดส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวกัญญารัตน์ อุชัย นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 1,063,873 ครั้ง (21/10/2022)

             เนื่องจากในปัจจุบันนี้ โรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงมากและมีการระบาดอย่างรุนแรงแม้แต่ใน หมู่เด็กและวัยรุ่น และโรคเอดส์ยังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

             ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ web นี้ขึ้น เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์ และรู้จักวิธีการป้องกันและการรักษาโรคเอดส์ หวังว่า web นี้คงเป็นประโยขน์แก่ทุกท่านที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ