สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สร้างโดย : นางสาวศิริพร โสภณ นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 136,068 ครั้ง (21/10/2022)

             ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสารรอบตัว ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล ซึ่งทางผู้จัดทำไม่ได้หวังผลประโยชน์ใด ๆ จากการจัดทำ ทั้งในด้านธุรกิจหรืออื่น ๆ เพียงแต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้ชมศึกษาและทำความเข้าใจในโลกของสารรอบตัวเรา โดยผู้จัดทำหวังว่าผู้เข้าชมจะได้รับประโยชน์แม้อาจจะไม่มาก แต่ก็ขอให้ได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วถึง