สารรอบตัว

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 โลกของสารรอบตัว

สวัสดีค่ะ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2548)

 

       ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสารรอบตัว ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหนังสือ   และเวบไซต์ต่างๆที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล     ซึ่งทางผู้จัดทำไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆจากการจัดทำ ทั้งในด้านธุรกิจหรืออื่นๆ เพียงแต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เข้าชม   เพื่อให้ผู้ชมศึกษาและทำความเข้าใจในโลกของสารรอบตัวเรา   โดยผู้จัดทำหวังว่าผู้เข้าชมจะได้รับประโยชน์แม้อาจจะไม่มาก แต่ก็ขอให้ได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วถึง แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อธุรกิจเด็ดขาด

                                                     ศิริพร  โสภณ ผู้จัดทำ bullet10_rotate_2.gif    

        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเหล่านี้                                                   bullet10_rotate_3.gif bullet10_rotate_1.gif

สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม1 ว431 ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533,กรุงเทพ:คุรุสภาลาดพร้าว,2545

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย,เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2545,กรุงเทพ:โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย,2545

ประชา ศิวเวทกุล,คู่มือวิทยาศาสตร์คำนวณม.ต้น,กรุงเทพ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์

ลอว์รี ไรอัน,เคมี,กรุงเทพ:นานมีบุ๊คส์,2543

สำราญ พฤกษ์สุนทร,เคมีม.4 ว431,กรุงเทพ:ไอ.คิว.บุ๊คเซนเตอร์

บาร์บารา เทย์เลอร์,สนุกกับวิทยาศาสตร์สีสันและแสงสี,กรุงเทพ:นานมีบุ๊คส์,2542

สมปอง มาศกรัม,สรุปหลักและสูตรเคมีม.4เล่มรวม1-2 ว431-ว031,กรุงเทพ:ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง

สำราญ พฤกษ์สุนทร,เคมีม.4 ว432,กรุงเทพ:พัฒนาศึกษา,2542   

                      ขอบคุณค่ะ  ขอบคุณค่ะ   ขอบคุณค่ะ                             

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.