โลกยุคโบราณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สร้างโดย : นางสาวศรินทิพย์ วสุนทราธร นางสาวมารีนา ซันสรวล นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 163,039 ครั้ง (21/10/2022)

โลกยุคโบราณ
             สวัสดีค่ะ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ขอยินดีเข้าสู่ศูนย์การศึกษา โลกยุคโบราณ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานซึ่งมิได้หวังผลกำไรทางธุรกิจ และยินดีที่จะให้เผยแพร่เพื่อการศึกษาโดยมิได้หวังผลกำไรทั้งสิ้น

             ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการศึกษานี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย