สาระน่ารู้ หนู ๆ อนุบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับบุคลที่นักเรียนควรรู้จัก ชั้นอนุบาล

สร้างโดย : นางเดือนฉาย สว่างแสง และนายประเวช สว่างแสง ครูโรงเรียนวัดบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) จ.พระนครศรีอยุธยา
สร้างเมื่อ วันวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
มีผู้อ่าน 482,911 ครั้ง (22/10/2022)

            เว็บไซต์สำหรับคุณหนูอนุบาล เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลที่นักเรียนควรรู้จัก ต้องอาศัยผู้ปกครองหรือคุณครูช่วยคุณหนูๆด้วยนะคะ