เรารักรถไฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 276,018 ครั้ง (22/10/2022)

            การรถไฟที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต อาจเสื่อมลงบ้างในบางเวลา แต่ในปัจจุบันที่แนวคิดในการขนส่งมวลชนกำลังเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัญหาเชื้อเพลิงและมลภาวะ การรถไฟจึงมีภาระอันยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหน้า ความสำเร็จในการบูรณะฟื้นฟูการรถไฟขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถสร้างความรู้สึกเป็นจิตใต้สำนึกของคนรถไฟได้เพียงใดว่า “จากอดีตที่ยิ่งใหญ่ สู่ยุครถไฟพัฒนา พาสู่อนาคตรุ่งโรจน์”