การเลี้ยงปลากัด

การเลี้ยงปลากัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว

สร้างโดย : นายวัฒนา มุลกุณี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
สร้างเมื่อ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2545
มีผู้อ่าน 282,699 ครั้ง (23/10/2022)

            การทดลองจัดทำโฮมเพจในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับการอบรมจากวิทยากร อาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นการจัดการอบรมที่ใฃ้เวลาในการจัดทำอย่างรวดเร็ว ข้อมูลส่วนใหญ่จึงเป็นข้อมูลที่ได้ค้นคว้าและรวบรวมจากเว็บเพจต่างๆ หลายๆ แหล่ง จึงต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ผมได้หยิบยืมข้อมูล รูปภาพ และอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และผู้สนใจในเรื่องการเลี้ยงปลากัดโดยทั่วไป

“ครีบยาว ๆ ตากลม ๆ สมคำว่า
ปลากัดไทยนั้นหนาสง่าแสน
อีกสีสันสวยงามยามลำแพน
ชาวต่างแดนเขานิยมชื่นชมกัน
เราคนไทยกระไรถ้าไม่รู้
มาช่วยฟื้นฟูและสร้างสรรค์ให้โลกรู้
ให้เขาเห็นเป็นสำคัญ
ปลากัดนั้นทรงสง่าต้องปลาไทย”
ไตรเยฟ เลิศวิไล :เขียน