บึงโขงหลง…สิ่งมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 446,436 ครั้ง (23/10/2022)

สวัสดีครับ…ท่านผู้เข้าเยี่ยมชม

            วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักชื่อชื่อหนึ่ง หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน

บึงโขงหลง

            ครับ…บึงโขงหลงจริง ๆ แล้ว บึงโขงหลงคืออะไร มีอะไรน่าดู มีอะไรน่าชม… ตามผมเข้าไปดูซิครับ

            เท่านั้นยังไม่พอ ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ บั้งไฟพญานาคเป็นของแถมอีกครับ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

  • http://www.tat.or.th/thai/province.php?province=41&region_id=4
  • http://www.hamanan.com/tour/nongkhai/
  • http://www.kunkroo.com/naga_rocket1.htm
  • http://www.nongkhaicity.com
  • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

            สำหรับเนื้อหาเรื่องนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าได้ใช้เวลาหาข้อมูลและจัดทำเพื่อเป้นตัวอย่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมิเดียแบบเว็บเพจ ให้กับคณะครูในเขตอำเภอบึงโขงหลง และใกล้เคียง โดยมีโรงเรียนบึงโขงหลงเป็นสถานที่อบรม เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2547 โดยข้าพเจ้าได้ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดตามรายการข้างต้น และได้จัดทำโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ และนำขึ้นบนเว็บไซต์