ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำหรับทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นายนิรันดร์ รอตเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านท่ากลอย จ.ฉะเชิงเทรา
สร้างเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 359,608 ครั้ง (23/10/2022)

            ในสังคมปัจจุบันนี้เป็นยุคของโลกแห่งการสื่อสารดังนั้นในการเรียนรู้จึงไม่มี ขอบเขตสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก จาก Computer และ Internet ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้น และภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างความรู้ความบันเทิง การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปสู่สังคมโลกได้ ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายและภาษาอังกฤษก็ช่วยเราได้