มลภาวะเป็นพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

สร้างโดย : นางสุรีพร จิตต์ซื่อ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
สร้างเมื่อ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550
มีผู้อ่าน 1,815,6448 ครั้ง (23/10/2022)

            ในโลกปัจจุบันที่ีัการพัฒนาทางเทคโนโลยก้าวหน้าและทันสมัยอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตำนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่แพ้เทคโนโลยีเช่นกัน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันเสื่อมลง ทางคณะผู้จัดทำเวปจึงได้รวบรวมเนื้อหาเก็บกับมลภาละที่เป้นพิษ เพื่อไว้ศึกษาและนำไปปฏิบัติได้ โดยเนื้อหาสาระในเวปไซด์จะเกี่ยวกับมลพิษในรูปแบบต่าง รวมทั้งสาเหตุ แหล่งกำเนิด ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีป้องกัน
            หวังว่าเนื้อหาสาระในเวปไซด์นี้คงมีประโยชน์กับท่านผู้เข้าชมไม่มากกีน้อย หากเกิดความผิดพลาดประการต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย