ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เกษตรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
มีผู้อ่าน 526,156 ครั้ง (23/10/2022)

            สวัสดีครับ วันนี้วันเข้าพรรษา หยุดอยู่บ้านเลยนั่งหาข้อมูลทำแหล่งข้อมูล ได้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตร เลยคิดว่าน่าเป็นประโยชน์บ้าง โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยาการเกษตร และอื่นๆ อีก คงจะทำไปเรื่อยๆ นะครับ