หนอนนก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว

สร้างโดย : นายเฉลิม วัชระ ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 266,222 ครั้ง (23/10/2022)

สวัสดีครับผู้สนใจทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยม
            บทเรียน E-Learning กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เกษตรกรรม ในส่วนนี้ผู้จัดทำได้สรุปเก็บรวบรวมมาจากประสพการณ์ตรงที่ได้ปฏิบัติจริง สำหรับรูปภาพได้ถ่ายมาจากสถานที่จริง เนื้อหาสาระที่เก็บรวบรวมมา ส่วนหนึ่งเป็นประสพการณ์ของผู้เขียนเอง ส่วนหนึ่งได้นำมาจากหนังสือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดทำขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างสูง การจัดทำครั้งนี้หวังเพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนในห้องเรียน การจัดระบบการเรียนรู้ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้คือ ให้ทดสอบก่อนเรียนก่อนเพื่อวัดความรู้ที่นักเรียนได้มีความรู้เดิมอยู่แล้ว เมื่อทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วให้บันทึกคะแนนไว้ในสมุด และจึงเริ่มเรียนในบทเรียนที่กำหนดให้ พร้อมกับสรุปจัดประเด็นเนื้อหาลงในสมุดวิชาเกษตร เมื่ออ่าน สรุป จับประเด็นและเขียนสรุปเสร็จแล้วให้นักเรียน ทดสอบหลังเรียน แล้วให้เปรียบเทียบคะแนนที่ได้ถ้าหากเห็นว่าพอใจในคะแนนที่ได้รับแล้วก็ให้คลิกไปเรียนบทเรียนต่อไป

บทเรียนเรื่อง หนอนนก

            หนอน หนอนๆๆๆๆๆ เสียงอุทาน เมื่อเห็นหนอน ที่บ่งบอกถึงความเกลียดกลัวเมื่อมีหนอนตัวนิ่ม ๆ มาไต่ตามตัว แค่เห็นในรูปก็ยัง ไม่อยากมองเลย คนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึง หนอน ก็มักจะนึกถึงสัตว์เลื้อยคลานที่น่าเกลียดน่ากลัว แต่ในบทเรียนนี้จะนำเอาความรู้เรื่องหนอนที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกร มาให้นักเรียนได้เรียนรู้