วันมาลาเรียโลก (World Malaria Day)

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ อังคาร, 23/04/2019 – 07:41
มีผู้อ่าน 8,121 ครั้ง (03/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/229715

วันมาลาเรียโลก (World Malaria Day)
วันที่ 25 เมษายนของทุกปี

https://www.who.int/campaigns/world-malaria-day

        วันมาลาเรียโลกเป็นโอกาสที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่ยั่งยืนในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ก่อตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิก WHO ในช่วงการประชุมสมัชชาอนามัยโลกปี 2550

วันมาลาเรียโลก 2022
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อลดภาระโรคมาลาเรียและช่วยชีวิต
Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives

มาลาเรียตามตัวเลข: ภาระโรคมาลาเรียทั่วโลกและระดับภูมิภาค

        ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับโรคมาลาเรียทั่วโลก ของ WHO มีผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ประมาณ 241 ล้านรายและเสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย 627,000 รายทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงผู้ป่วย มากกว่า 14 ล้านรายเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 69, 000 ราย ประมาณสองในสามของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม (47, 000 ราย) เชื่อมโยงกับการหยุดชะงักในการจัดหาการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรคมาลาเรียในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 

ข้อมูลอัปเดตเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลและแนวโน้มของมาลาเรียทั่วโลกและระดับภูมิภาค

WHO ภูมิภาคแอฟริกา

        ภูมิภาคแอฟริกาของ WHO คิดเป็น 95% ของผู้ป่วยโรคมาลาเรีย (228 ล้านคน) และ 96% ของผู้เสียชีวิต (602 000) คนทั่วโลกในปี 2020 ในปีเดียวกันนั้น สี่ประเทศมีการเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั่วโลก: ไนจีเรีย (31.9%) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (13.2%) สาธารณรัฐแทนซาเนีย (4.1%) และโมซัมบิก (3.8%)

        ในประเทศที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียในระดับปานกลางและสูง อัตราความก้าวหน้าในการรักษาโรคมาลาเรียได้ลดระดับลงตั้งแต่ปี 2015 และในปี 2020 การหยุดชะงักของบริการมาลาเรียในช่วงการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อภาระโรคมาลาเรียในภูมิภาคแอฟริกา ระหว่างปี 2019 ถึง 2020:

  • จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 213 ล้านเป็น 228 ล้าน
  • จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 534,000 เป็น 602 000

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        ในปี 2020 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศที่มีโรคมาลาเรียเฉพาะถิ่น 9 ประเทศ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดภาระโรคมาลาเรียประมาณ 2% ทั่วโลก กรณีส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้กระจุกตัวอยู่ในอินเดีย (83%)

        ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ภูมิภาคนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดภาระโรคมาลาเรีย

  • จำนวนผู้ป่วยมาลาเรียทั้งหมดลดลง 78% จาก 22.9 ล้านเป็น 5 ล้าน
  • จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียทั้งหมดลดลง 75% จาก 35 000 เป็น 9000

        ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ไม่พบการเพิ่มขึ้นที่สำคัญในภาระโรคมาลาเรียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2020 

        สำหรับแนวโน้มล่าสุดในภูมิภาคอื่นๆ ที่เป็นโรคมาลาเรีย โปรดดูชุดสรุประดับภูมิภาค ของ WHO  จากรายงานโรคมาลาเรียโลกปี 2564 

https://www.youtube.com/watch?v=qcHmu-br0k4

แหล่งข้อมูล : https://www.who.int/campaigns/world-malaria-day