กล้วยไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548
มีผู้อ่าน 1,446,562 ครั้ง (19/11/2022)

            สวัสดีครับ พอดีผมเห็นว่า กล้วยไม้ เป็นพืชที่คนไทยรู้จักดี และน่าจะเป็นความรู้สำหรับเด็กไทย ดังนั้นขณะที่ผมอบรมครูที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2548 และ 5 พฤจิกายน 2548 จึงได้เริ่มค้นหาข้อมูล ก็ทราบมาว่า

            กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นไม้ส่งออกขายต่างประเทศทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกล้ายไม้ เลี้ยงต้นกล้ายไม้จนกระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออกเอง