กล้วยไม้

[Home][ประวัติผู้จัดทำ][ประวัติกล้วยไม้ไทย][ลักษณะทั่วไป][การจำแนกกล้วยไม้][กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ][วิธีการปลูกกล้วยไม้][การให้น้ำและปุ๋ย][การขยายพันธ์][โรคและแมลง]

 

 

สวัสดีครับ พอดีผมเห็นว่า กล้วยไม้ เป็นพืชที่คนไทยรู้จักดี และน่าจะเป็นความรู้สำหรับเด็กไทย ดังนั้นขณะที่ผมอบรมครูที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2548 และ 5 พฤจิกายน 2548 จึงได้เริ่มค้นหาข้อมูล ก็ทราบมาว่า

กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นไม้ส่งออกขายต่างประเทศทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท มีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกล้ายไม้ เลี้ยงต้นกล้ายไม้จนกระทั่งให้ดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออกเอง

เลยลองจัดทำเนื้อหาดู สำหรับข้อมูลที่นำเสนอยังไม่สมบูรณ์นัก ยังขาดอีกหลายส่วน

ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ครับ

  1.  www.panmai.com
  2.  www.chiangmainews.co.th/site/orchids/Orchid.htm

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.