เทศน์มหาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2548
มีผู้อ่าน 1,836,664 ครั้ง (19/11/2022)

            เทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีของไทยแต่โบราณ ซึ่งที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2548 เป็นจุดหนึ่งที่ต้องนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง