สร้างเมื่อ อังคาร, 31/03/2563 – 21:07

การใช้ ZOOM ในการเรียนการสอน

         ในภาวะที่หลังจากองค์การอนามัยโรคประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดร้ายแรง เนื่องจากการแพร่ระบาดที่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกแล้วนั้น หนึ่งในวิธีการรับมือกับการระบาดคือ Social distance หรือการเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม เพื่อป้องกันการระบาดจากคนสู่คน ซึ่งมาตรการ Social distance นี้ได้ส่งผลอย่างมหาศาลกับทุกวงการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนั้นการที่ครูและนักเรียนต้องอยู่บ้านแล้วจะเรียนหนังสือกันได้อย่างไร
          Zoom เป็นอีกหนึ่งโปแกรมที่น่าจะสามารถช่วยได้ ลองศึกษาดูนะครับ พอดีไปเจอข้อมูลจากท่านรศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ เลยเอามาเผยแพร่ต่อ ต้องขอขอบพระคุณท่ารศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ มา ณ ที่นี้ด้วย

แหล่งอ้างอิง:  https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/how-to-handout?authuser=0

        เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่

  • 7 ขั้นการติดตั้ง Zoom for PC
  • 5 ขั้นตอนการใช้งาน Zoom (สำหรับผู้สอน)
  • 5 ขั้นตอนการใช้งาน Zoom เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (สำหรับผู้เรียน)
  • การเตรียมการสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย Zoom
  • กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนด้วย Zoom

7 ขั้นการติดตั้ง Zoom for PC

5 ขั้นตอนการใช้งาน Zoom (สำหรับผู้สอน)

5 ขั้นตอนการใช้งาน Zoom เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (สำหรับผู้เรียน)

การเตรียมการสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย Zoom

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนด้วย Zoom

แหล่งอ้างอิง:  https://sites.google.com/chula.ac.th/cuonlinelearning/how-to-handout?authuser=0