แบบทดสอบ ก่อน- หลังเรียน

 

Homeผู้จัดทำมลภาวะ คือมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางเสียงมลพิษจากขยะมลพิษจากของเสียอันตรายมลพิษทางอาหารแบบทดสอบ ก่อน- หลังเรียน

 

 

แบบทดสอบ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. มลภาวะหมายถึง 

  ก. ภาวะสภาพของสิ่งมีชีวิต 
  ข. ภาวะสภาพแวดล้อม
  ค. ภาวะทางเสียง
  ง. ภาวะที่เกิดกับมนุษย์
2. การเผาขยะทำให้เกิดมลพิษประเภทใด
  ก. มลภาวะทางอากาศ 
  ข.
  มลภาวะต่อดิน 
  ค.
  มลภาวะทางเดินหายใจ 
  ง.
  มลภาวะต่อคน 
3. ข้อใดเป็นมลพิษทางเสียงที่เป็นอันตรายมากที่สุด

  ก. เสียงเครื่องบิน 
  ข.
  เสียงรถไฟ 
  ค.
  วงดนตรีร็อค 
  ง.  
  โรงงานผลิตอลูมิเนียม

4. ขยะประเภทใดที่จัดเป็นขยะอันตราย

  ก. ผักเน่า 
  ข.
  โลหะ 
  ค.
  หลอดไฟฟ้า 
  ง.
  พลาสติก

5. ข้อใดเป็นวิธีกำจัดขยะที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  ก. เผาในที่เผาขยะ 
  ข.
  ทิ้งในถังขยะ 
  ค.
  นำขยะเปียกไปหมักทำปุ๋ย 
  ง.
  นำไปขาย 

6. "ของเสียอันตราย"  หมายถึงข้อใด

  ก. ยาฆ่าแมลง 
  ข.
  ขยะเปียก 
  ค.
  ขวดพลาสติก 
  ง.
  กระป๋องแป้ง

7. ข้อใดเป็นขยะรีไซเคิล่

  ก. ขวดแก้ว 
  ข.
  ถุงพลาสติก 
  ค.
  ขวดพลาสติก 
  ง.
  กล่องโฟม 

8. อาหารที่ใส่ผงบอแรกค์เมื่อร่างกายรับเข้าไปมากจะเกิดโรคใด

  ก. โรคเบาหวาน 
  ข.
  โรคหัวใจ 
  ค.
  โรคกระเพาะ 
  ง.  
  โรคมะเร็ง

9. การรับประทานอาหารอาหารที่มีสารกันบูดมากๆจะเกิดโรคใด

  ก. โรคปวดข้อ 
  ข.
  โรคมะเร็ง 
  ค.
  โรคตับ 
  ง.
  โรคกระเพาะ

10. มลพิษทางน้ำมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใดบ้างุ

  ก. มนุษย์
  ข. สัตว์บก สัตว์น้ำ
  ค. พืช
  ง. ถูกทั้ง ก , ข และ ค.จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสุรีพร จิตต์ซื่อ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Sureeporn Jittsue. All rights reserved.