ประวัติส่วนตัว

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 

 

 

    ภาพทดลอง

ประวัติ

ชื่อ         ศิริพร      โสภณ       ม.4/5

             โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

e-mail b_drgang@hotmail.com

             Sisopon@chaiyo.com

ที่อยู่       เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ              10120

อาจารย์ที่ปรึกษา อ. พูนศักดิ์ สักทัตติยกุล

                          อ. พรรณนภา กำบัง


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.