การแยกสาร

 

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 

 

 

การกลั่นแบบธรรมดา

การกลั่นแบบธรรมดา

การกลั่นลำดับส่วน

การกลั่นลำดับส่วน

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

โครมาโทกราฟี

การแยกสารโดยใช้วิธีโครมาโทกราฟี

 การตกผลึก

การตกผลึก

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.