ข้อที่ 1
Homeข้อที่ 1ข้อที่ 2ข้อที่ 3ข้อที่ 4ข้อที่ 5ข้อที่ 6ข้อที่ 7ข้อที่ 8ข้อที่ 9ข้อที่ 10

 

ข้อ 1. ในการทำดาบฟ้าฟื้นต้นไม้ที่ต้องนำผมของผีพรายใส่ไปคือต้นอะไร

 

    ก) ชัยพฤกษ์
    ข) ราชพฤกษ์
    ค) กัลปพฤกษ์
    ง) ประดู่

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 bird. All rights reserved.