ข้อที่ 10
Homeข้อที่ 1ข้อที่ 2ข้อที่ 3ข้อที่ 4ข้อที่ 5ข้อที่ 6ข้อที่ 7ข้อที่ 8ข้อที่ 9ข้อที่ 10

 

ข้อ 10    ขุนแผนซาบซึ้งในบุณคุณของใครจึงนับถือเป็นพ่อ

    ก) พระพันวษา
    ข) จมื่นศรีเสาวรักษ์
    ค) หมื่นหาญ
    ง) ท้าวกรุงกาฬ


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 bird. All rights reserved.