ข้อที่ 5
Homeข้อที่ 1ข้อที่ 2ข้อที่ 3ข้อที่ 4ข้อที่ 5ข้อที่ 6ข้อที่ 7ข้อที่ 8ข้อที่ 9ข้อที่ 10

 

ข้อ 5. ในการออกรบของแสนตรีเพชรกล้าจะมีการเสี่ยงทายน้ำถ้าชนะน้ำจะเป็นสีอะไร

    ก) สีแดง
    ข) สีส้ม
    ค) สีเหลือง
    ง) สีม่วง


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 bird. All rights reserved.