ประวัติส่วนตัว

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

bullet_heart.gifbuta_oil1986@hotmail.com

 

ชื่อ     น.ส.  โสรดา     นามสกุล     ปิยะศุภสิทธิ์     ชื่อเล่น    ฟินช

anicake_yellow.gifวันเดือนปีเกิด    11/3/2529      อายุ    16  ปี

book_red.gifศึกษา    ระดับมัธยมศึกษาปีที่  5     โรงเรียนสรีศรีสุริโยทัย

emailที่สามารถติดต่อได้      buta_oil1986@hotmail.coma_pig01_coral.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.