มหาเวสสันดรชาดก

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

anipatern01_a.gifbuta_oil1986@hotmail.com

 

 มหาเวสสันดรชาดก   เป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักกันมานานแล้ว   เป็นเรื่องที่สนุกสนานและมีคติธรรม

ทางข้าพเจ้าผู้จัดทำได้รับฟังแล้วรู้สึกประทับใจ  ในเนื้อหาคติธรรมและไหวพริบปฏิภาณของตัวละคร

จึงมุ่งหวังให้ท่านผู้ที่เข้ามาชมได้รับรู้เรื่องราวอันน่าสนใจนี้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประโยชน์

โดยเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้ค้นหามานั้นมีทั้งประวัติความเป็นมา  การประกอบพิธีกัณฑ์เทศน์   และเรื่องย่อ

ข้าพเจ้าได้พยายามรวบรวมเนื้อหามาสุดความสามารถแต่ถ้ามีการผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมา ณ. ที่นี้

และขอความกรุณาท่านช่วยส่งคำติชมกลับมาที่ email  ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ด้วย

ขอขอบคุณ  อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หนูมาตลอดค่ะ

ขอขอบคุณ  อาจารย์รัตนาภรณ์  ทองอยู่  ที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มาทำโปรเจ็คนี้มีประโยชน์มากค่ะ

ขอขอบคุณ  เพื่อนๆทุกคน  ที่คอยช่วยทำและให้คำปรึกษาและกำลังใจแก่เรามาทั้งมากและน้อย

ขอขอบพระคูณที่สนใจเข้ามาอ่านและลงความคิดเห็น 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.