ผู้จัดทำ

 

Homeบทนำเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหกแบบฝึกทักษะผู้จัดทำ

 

   

violet_uo.gif

               

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุกานดา  พิมพะนิตย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ 2 ระดับ 7

สถานที่ทำงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
199 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

โทรศัพท์

0-2275-6661-2  ต่อ 119  (ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

0-7821-5527

Email

krusukanda@hotmail.com

 

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.