แบบฝึกทักษะ

 

 

Homeบทนำเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหกแบบฝึกทักษะผู้จัดทำ

 

 

 

 

จงแปลง    ให้เป็นเลขฐานสอง

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง    ให้เป็นเลขฐานสิบ

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง     ให้เป็นเลขฐานแปด

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง    ให้เป็นเลขฐานสิบ

ตรวจคำตอบ

 

จงเแปลง    ให้เป็นเลขฐานสิบหก

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง    ให้เป็นเลขฐานสิบ

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง    เป็นเลขฐานแปด

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง    เป็นเลขฐานสอง

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง    เป็นเลขฐานสิบหก

ตรวจคำตอบ

 

จงแปลง    เป็นเลขฐานสอง

ตรวจคำตอบ

 

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.