กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ

 

[Home][ประวัติผู้จัดทำ][ประวัติกล้วยไม้ไทย][ลักษณะทั่วไป][การจำแนกกล้วยไม้][กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ][วิธีการปลูกกล้วยไม้][การให้น้ำและปุ๋ย][การขยายพันธ์][โรคและแมลง]

 

รองเท้านารี 
แคทลียา 
แวนด้า 
หวาย 
เข็ม 
ช้าง 
กุหลาบ 
ฟาแลนอปซีส 

              กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ที่จะนำมาเสนอ มีดังต่อไปนี้

  รองเท้านารี

  แคทรียา

  แวนด้า

  หวาย

  เข็ม

  ช้าง

  กุหลาบ

  ฟาแลนอปซีส

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.