โรคและแมลง

 

[Home][ประวัติผู้จัดทำ][ประวัติกล้วยไม้ไทย][ลักษณะทั่วไป][การจำแนกกล้วยไม้][กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ][วิธีการปลูกกล้วยไม้][การให้น้ำและปุ๋ย][การขยายพันธ์][โรคและแมลง]

 

 

โรคเน่าดำหรือยอดเน่า 
โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม 
โรคใบปื้นเหลือง 
โรคแอนแทรกโนส 
โรคเน่าแห้ง 
โรคเน่าเละ 
โรคใบจุด 
เพลี้ยไฟ 
ไรแดงหรือแมงมุมแดง 

     โรคและแมลง

                 ปัญหาที่สำคัญในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็คือ โรคและแมลงรบกวน โรคของกล้วยไม้มีหลายชนิด บางชนิดทำให้กล้วยไม้ตายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เชื้อโรคและแมลงศัตรูที่เข้าทำลายกล้วยไม้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น และขยายพันธุ์รวดเร็ว ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้การป้องกันกำจัดได้ยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง โรคและแมลงศัตรูของกล้วยไม้ที่พบมีดังนี้

 • โรคเน่าดำหรือยอดเน่า
 • โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม
 • โรคใบปื้นเหลือง
 • โรคแอนแทรกโนส
 • โรคเน่าแห้ง
 • โรคเน่าเละ
 • โรคใบจุด
 • เพลี้ยไฟ
 • ไรแดงหรือแมงมุมแดง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.